Promesa dla Obic

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż Prezes ULC, Grzegorz Kruszyński wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Obicach, w gminie Morawica, w województwie świętokrzyskim.

Promesa jest zapewnieniem, że po spełnieniu wymogów ustawy Prawo lotnicze, wnioskujący uzyskają zezwolenie na założenie lotniska.

W promesie ustalono warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz okres jej ważności - do 31 grudnia 2013 r. Czas ten zostanie wykorzystany na wykonanie prac przygotowawczych i projektowych związanych z uruchomieniem lotniska.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus