Program Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa Lotów w zakresie lotnictwa ogólnego

ULC

31 marca 2011 roku w Akademii Obrony Narodowej, odbędzie się zorganizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego coroczna Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów podsumowująca 2010 rok.

Konferencja odbędzie się w dwóch modułach, w następujących terminach:

* dla lotnictwa ogólnego - 31 marca 2011 r. - ściągnij program Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa Lotów podsumowującej 2010 rok wraz z informacją jak dojechać do Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

* dla lotnictwa komercyjnego - 21 kwietnia 2011 r.

Organizatorzy Konferencji, mając na uwadze szeroką gamę problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy polskiej przestrzeni powietrznej, zwracają się z prośbą o przekazanie propozycji tematów, jakie w Państwa opinii powinny być podjęte i dyskutowane w ramach Konferencji.

Zamiarem organizatorów jest zachęcenie środowiska lotniczego do aktywnego w niej udziału, podjęcia dyskusji w kluczowych sprawach oraz konstruktywnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Nadrzędnym celem Konferencji jest wspólne kreowanie kultury bezpieczeństwa lotniczego.

Tutaj znajdą Państwo materiały z ubiegłorocznej Konferencji. Zapraszamy do lektury.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus