Prezes ULC ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady EUROCONTROL

Piotr Samson, Prezes ULC, fot. ULC

Piotr Samson, Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego, został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) – jednego z najważniejszych ciał tej organizacji. To już druga kadencja na tym prestiżowym stanowisku, będąca wyrazem uznania dla działań polskiego nadzoru lotniczego oraz potwierdzeniem wysokiej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Kadencja Piotra Samsona na stanowisku wiceprzewodniczącego Tymczasowej Rady EUROCONTROL rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i zakończy 31 grudnia 2022 roku.

Dzisiaj (26 listopada) odbyła się 54. sesja Tymczasowej Rady EUROCONTROL, podczas której omówiono strategię działań organizacji na przyszły rok oraz wyzwania jakie stoją przed branżą lotniczą w dobie pandemii COVID-19. W spotkaniu Rady udział wzięli przedstawiciele 41 państw, pani Adina Vălean – europejska Komisarz ds. Transportu, a także wiodący interesariusze lotnictwa cywilnego.

„Cieszę się, że moja dotychczasowa praca na tym stanowisku została pozytywnie oceniona. To wyraz zaufania 41 państw członkowskich, które doceniły zaangażowanie i wkład Polski w pracach EUROCONTROL. Gratuluję także dr Rannie Leontaridi, szefowej brytyjskiej władzy lotniczej – to dla mnie zaszczyt, że będziemy mogli wspólnie działać na rzecz EUROCONTROL, jej państw członkowskich oraz rozwoju transportu lotniczego. Powierzenie mi tego prestiżowego stanowiska potwierdza, że Polska jest odpowiedzialnym partnerem, który pełni znaczącą rolę w tej organizacji” – powiedział Piotr Samson.

Do zadań Tymczasowej Rady należy m.in. wdrażanie ogólnej polityki EUROCONTROL oraz nadzorowanie prac Agencji (organ wykonawczy). W skład Rady wchodzą dyrektorzy generalni lotnictwa cywilnego i przedstawiciele władz wojskowych, a jej spotkania odbywają się 2-3 razy w roku.

To nie jest pierwsze prestiżowe stanowisko obecnego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ważnych międzynarodowych instytucjach lotniczych. Od 2019 roku Piotr Samson jest Przewodniczącym Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a od maja 2020 roku członkiem Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC).

EUROCONTROL (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej jest cywilno-wojskową międzyrządową organizacją, której celem jest m. in. wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu bezpiecznych, efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku operacji związanych z ruchem lotniczym. EUROCONTROL pełni funkcję Menedżera Sieci (ang. Network Manager) od 2011 r. Członkami EUROCONTROL jest 41 państw. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Brukseli.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus