Przejdź do treści
Port Lotniczy Warszawa-Modlin - widok z góry na terminal i pas startowy (fot. A Wajda)
Źródło artykułu

PPL wspiera finansowo lotnisko w Modlinie

W dniu 6 czerwca Stanisław Wojtera Prezes Zarządu PPL S.A., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podpisał umowę pożyczki na kwotę 7,5 mln zł z na prace związane z remontem dróg kołowania na podwarszawskim lotnisku w Modlinie.

Badania diagnostyczne realizowane przez zewnętrznych ekspertów wskazały na niezwłoczną konieczność przeprowadzenia remontu drogi kołowania DK-A2 Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Przedmiotowa droga kołowania stanowi jeden z głównych elementów infrastruktury lotniska Warszawa-Modlin o krytycznym znaczeniu dla zapewnienia możliwości operacyjnej obsługi ruchu pasażerskiego statków powietrznych kodu C i wyższych.

By zapewnić dalsze bezpieczne funkcjonowanie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz polepszyć sprawność techniczną infrastruktury lotniskowej, Polskie Porty Lotnicze S.A. udzieliły pożyczki modlińskiej spółce w wysokości 7,5 mln zł.

Wpisuje się to w strategię działań podejmowanych przez PPL związanych z porządkowaniem sytuacji Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, zarządzającej modlińskim portem i wspieraniem przedsięwzięć biznesowych, które mają poprawić efektywność prowadzonej działalności operacyjnej portu w Modlinie.

Ponadto dziś, 7 czerwca, na Zgromadzeniu Wspólników, PPL po raz kolejny zamierza głosować za dalszym istnieniem spółki. To potwierdzenie dotychczasowych działań zarządu PPL i wielokrotnych deklaracji prezesa Stanisława Wojtery dotyczących wspierania rozwoju Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Jednocześnie PPL wyraża nadzieję, że nowy, powstający właśnie taryfikator opłat lotniskowych pozwoli spółce ustabilizować sytuację operacyjną i finansową, a także umożliwi kontynuację współpracy z przewoźnikami, ale już na zasadach wzajemnego szacunku i współpracy, umożliwiających generowanie rentowności portu, co w przyszłości pozwoli samodzielnie finansować kolejne niezbędne naprawy i inwestycje.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony