Postęp prac na budowie lotniska w Lublinie

Lublin Airport

Na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin zostały opublikowane aktualne informacje dotyczące postępów budowy, w podziale na poszczególne elementy infrastruktury lotniskowej:

Droga startowa, droga kołowania oraz płyta samolotu zagrożonego:
- trwa wykonywanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej
- przeprowadzana jest podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonywana jest warstwa wiążąca  na opaskach drogi startowej

Terminal,  wykonawca Budimex:
- trwa biały montaż instalacji sanitarnych i urządzeń elektroenergetycznych

Budynek Techniczno – Garażowy ( BTG ),  wykonawca Budimex:
- trwa  montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych
- prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Budynek lotniskowej straży pożarnej (LSP), wykonawca Budimex:
- trwa  montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych
- prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Budynek Techniczny Terminalu ( BTT ), wykonawca Budimex:
- wykonywane są prace wykończeniowe
- trwa montaż urządzeń

Drogi pożarowe, techniczne i patrolowe, Strabag:
- kontynuowane są roboty ziemne i pomiarowe
- nadal wykonywana jest warstwa mrozoochronna i dolna warstwa podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie, a także warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Baza paliw, konsorcjum Zakład Budowlano-Sprzętowy:
- trwa wykonywanie elektrycznych instalacji podtynkowych
- układane są kable oraz rury sanitarne w warstwie podtynkowej
- trwa wykonywanie fundamentów pod zbiorniki paliwowe stacji zakładowej
- trwają prace przy wykonywaniu warstw dachu
- trwa wykonywanie elewacji budynku
- wykonywany jest montaż drzwi i okien

Strefa LANDSIDE, Budimex:
- wykonywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa
- trwają prace związane  z budową dróg i parkingów

Droga Startowa, wykonawca konsorcjum Mota Engil:
- trwają prace związane z montażem oświetlenia nawigacyjnego – oświetlenie krawędziowe

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus