Posiedzenie ECAC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC, Grzegorz Kruszyński wziął udział w 57. specjalnym posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego, które odbyło się w Budvie (Czarnogóra).

Zebrani wymienili poglądy na temat Konferencji wysokiego szczebla nt zagadnień ochrony środowiska organizowanej przez ICAO. Zapoznali się z raportem z działalności Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Przedyskutowano również kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną lotnictwa cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Skoro dyrektorzy generalni pracują, latają i konferują za pieniądze podatnika to chyba jest oczywistym, że Pan Prezes powinien przedstawić polskiemu podatnikowi szczegółowy raport z tego wyjazdu. Z powyższego tekstu wynika, że konferencja dotyczyła bezpieczenstwa i ochrony lotnictwa cywilnego, a jest to temat szczególnie świat lotniczy zajmujący. Do tej chwili nie wiemy czy lądowiska (heliporty) dla śmigłowców w przewozie AOC muszą posiadać służbę ochrony i urządzenia do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu, ładunków i poczty. Należy również zastanowić się nad ułatwieniami w zakresie kontroli bezpieczenstwa pasażerów operatorów lotniczych AOC użytkujących statki powietrzne o MTOW do 5700, a może 10000 lub 19 miejsc pasażerskich. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania lotnisk niepublicznych nie posiadających takiej ochrony. Jak dotąd słyszę tu i ówdzie nieoficjalne rozmowy o pracach w tym zakresie, ale konkretów żadnych.