Podsumowanie warsztatów dotyczących organizacji pokazów lotniczych – prezentacje

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)

28 kwietnia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się coroczne warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych. Tematem spotkania była bezpieczna organizacja pokazów lotniczych w sezonie 2019. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób.

Warsztaty otworzył Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych ULC pan Michał Witkowski, który przypomniał priorytety, jakimi powinni kierować się organizatorzy pokazów lotniczych, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonej publiczności oraz wykonywanych operacji lotniczych. Wiceprezes Witkowski poinformował, że potrzebne jest wdrożenie systemu nadzoru podczas pokazu lotniczego, który pozwoliłby na uzyskiwanie bieżących informacji o położeniu statku powietrznego w wyznaczonych granicach struktur przestrzeni powietrznej oraz określonych w zgodzie z minimalnymi wysokościami wykonywanych lotów akrobacyjnych.

Motywem przewodnim warsztatów było właściwe przygotowanie się organizatorów pokazu lotniczego oraz osób funkcyjnych do zorganizowania i przeprowadzenia pokazu lotniczego. Zwrócono szczególną uwagę na proces jego planowania. Jest to ważny element przygotowywania pokazu, który w wymierny sposób przekłada się na poprawę poziomu ich bezpieczeństwa. Przybliżono również przepisy ustawy Prawo Lotnicze oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych. Miało to na celu uporządkowanie wiedzy oraz pomoc w organizacji i przeprowadzeniu pokazów lotniczych, począwszy od przygotowania właściwej dokumentacji niezbędnej do wydania zgody Prezesa ULC na przeprowadzenie pokazu lotniczego, a skończywszy na wskazaniu najbardziej istotnych elementów podczas jego prowadzenia.

ULC zachęca do zapoznania się z przedstawionymi podczas warsztatów prezentacjami:

Zapoznanie z nowym wnioskiem – Tadeusz Grono
Pokaz lotniczy
krok po kroku Tadeusz Grono
Zarządzanie ryzykiem
Roman Ożóg
Organizator pokazu – dobre praktyki – płk A.Cebula
Dobre praktyki Kierownika Lotów – Edward Sokół
Bezpieczeństwo imprezy masowej pod kątem pokazów lotniczych – Wojciech Mitura
Struktura przestrzeni powietrznej – Michał Staniewski
Przestrzeń powietrzna do pokazu lotniczego – Edward Sokół
Organizacja i realizacja zabezpieczenia meteorologicznego pokazów lotniczych oraz wpływ niebezpiecznych zjawisk pogody na przeprowadzenie i przebieg pokazów – Rafał Lokumski
Kontrola pokazów lotniczych prowadzona przez inspektorów ULC – Roman Ożóg

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus