Po kontroli ULC Ośrodek Szkolenia PAŻP z nowymi uprawnieniami

Ośrodek Szkolenia PAŻP (fot. PAŻP)

Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego rozszerzył Certyfikat OSPA PL/ATCO-TO/PAŻP-1 w zakresie szkolenia do uprawnienia uzupełniającego w jednostce ADI/TWR/RAD. Zatwierdził ponadto programy szkolenia dla kontrolerów ruchu lotniczego jednostek terenowych we wskazanym zakresie.

Nowa certyfikacja usprawnia funkcjonowanie systemu szkolenia PAŻP. Na lotniskach w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Modlinie, Poznaniu i Wrocławiu możliwe będzie prowadzenie szkoleń dla kontrolerów ruchu lotniczego do uzyskania uprawnień uzupełniających ADI/TWR/RAD.

Rozszerzenie certyfikatu jest wynikiem pozytywnych ocen z szeregu kontroli i audytów, jakie od września do listopada przeprowadzali w Ośrodku Szkolenia przeprowadzili inspektorzy Departamentu Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 26 listopada 2019 roku odbył się audyt certyfikacyjny, dotyczący rozszerzenia certyfikatu OSPA o szkolenia do uzyskania uprawnień uzupełniających ADI/TWR/RAD w jednostkach terenowych, a 30 grudnia 2019 roku wprowadzono zmiany w systemie funkcjonalnym, polegające na zastosowaniu systemu dozorowania ATS w służbach kontroli tych lotnisk.
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus