PL Lublin: Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów

Port Lotniczy Lublin (projekt)

Pod koniec ub. roku ogłoszone zostały pierwsze przetargi związane z budową lotniska dla Lubelszczyzny.

30 IX komisja przetargowa spółki Port Lotniczy Lublin wykonała czynność techniczną polegająca na otwarciu ofert, ktore dotyczą 4 części-etapów budowy.

Część 1 obejmuje roboty niwelacyjne na terenie 171ha, w ramach których wykonywane będą wykopy i nasypy oraz przemieszczanie mas ziemnych.

Część 2 to usunięcie kolizji, polegających na przekładce kolektora sanitarnego o średnicy 1,2 m o długości 1,3 km oraz przebudowa wodociągu o łącznej długości 75 m.

Część 3 - przebudowa sieci energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, przy czym do demontażu linia 110 kV na odcinku 3,8 km oraz przebudowa linii telefonicznej o łącznej długości 575 m.
Część 4 to przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia i metanolociągów o łącznej długości 2847 m, gazociągów średniego ciśnienia o łącznej długości 1166 m.

Z dopuszczonych 24 podmiotów, swoje oferty złożyły 22 firmy (w tym aż 16 z Lubelszczyzny).
Najwięcej chętnych było na wykonanie Części 3 - oferty złożyło 12 podmiotów, 10 ofert wpłynęło na część 2, 7 na część 4, a 6 chętnych było do największej pracy: części I.

Rozpiętość cenowa:
część I - najniższa oferta: 49 114 611,60 zł (firma z Pomorza), najwyższa: 88 740 687,34 zł
część II - najniższa oferta: 5 905 251,40 zł (spółka z Lublina), najwyższa: 14 630 006,24 zł
część III - najniższa oferta: 6 392 800 zł (spółka z Lublina), najwyższa: 8 706 982,62 zł
część IV - najniższa oferta: 1 357 817,10 zł (konsorcjum firm z Warszawy), najwyższa: 2 108 070,84 zł

Umowy z wykonawcami będą zawierana po otrzymaniu pozwolenia na budowę, które wojewoda może wydać jeszcze w październiku.
 


Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus

Komentarze

W Trójmieście szykuje się drugie lotnisko w odległości 20km od Rębiechowa, Katowice mają 2, Bielsko Biała najprawdopodobniej także będzie miała pas na 2 z kolei lotnisku, a miasto wojewódzkie (no niestety z Polski B)jednego się nie może doczekać żałosne!!!

ściemy o przetargach a oddanie do użytku miało być w 2010r. Proponuje zapamiętać panów od lubelskiego koryta - bo takich niedołęgów chyba poza tym regionem nie znajdziecie!!!