Przejdź do treści
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - widok zza budynku (fot. Piotr Bożyk, PAŻP)

PAŻP: porozumienie w sprawie cyberbezpieczeństwa

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w podsektorze lotniczym podpisane. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Polskie Porty Lotnicze S.A. zdecydowały o utworzeniu Centrum Analiz i Wymiany Informacji Podsektora Lotniczego "ISAC Lotniczy".

Integralną częścią umowy jest List Intencyjny, który szczegółowo określa zadania nowo powołanego zespołu. Jego podstawowa działalność będzie skupiała się m.in. na wypracowaniu standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w podsektorze lotniczym, wymianie informacji o możliwych ryzykach, występujących incydentach i sposobach ich skutecznej obsługi oraz ścisłej i stałej współpracy z właściwymi Zespołami Reagowania na Incydenty (CERT – Computer Emergency Response Team) i Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team).

Porozumienie podpisane przez PAŻP, PLL LOT i PPL jest kolejnym krokiem w branży lotniczej do przeciwdziałania cyberzagrożeniom oraz prowadzenia skoordynowanych działań służących wykrywaniu potencjalnych incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów w obszarze transportu lotniczego.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony