PAŻP o symulatorach wieży kontroli lotniska

Symulator wieży kontroli lotniska (fot. PAŻP)

Beczka to popularne określenie symulatora wieży kontroli lotniska z imitacją widoku dookólnego 360 stopni. Umieszczone dookoła stanowiska kursanta i instruktora duże i przejrzyste ekrany wyświetlają symulację graficzną ruchu lotniczego w powietrzu, na pasach i płycie lotniska tak, by poziom realizmu był jak najwyższy.

Oprogramowanie symulatora wieży kontroli lotniska umożliwia wyświetlenie dowolnej przestrzeni i lotniska wraz z jego infrastrukturą, a także ruchu pojazdów lotniskowych i zjawisk atmosferycznych. Widok można dowolnie przesuwać i ustawiać w zależności od potrzeb – w założeniu jednak ma on symulować obraz widziany przez okno rzeczywistej wieży, mieszczącej się przy danym lotnisku.

Zarówno praktyczne szkolenia kandydatów do zawodu kontrolera ruchu lotniczego jak i późniejsze szkolenia odświeżające odbywają się w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego ATS (OSPA) w warszawskiej siedzibie PAŻP. Ośrodek dysponuje symulatorami umożliwiającymi odgrywanie maksymalnie realistycznych ćwiczeń od podstaw wektorowania i separowania statków powietrznych aż po przygotowanie personelu na wypadek wystąpienia sytuacji nietypowej.

Praca kursanta na symulatorze ma jak najbardziej przypominać rzeczywistą pracę operacyjną, stąd też wykorzystanie systemów tożsamych bądź identycznych z tymi używanymi przez służby żeglugi powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej korzysta z symulatora BEST firmy Micro Nav, dedykowanego przede wszystkim do nauki technik kontroli ruchu lotniczego oraz odświeżania zdobytych uprawnień. BEST umożliwia praktyczny trening przyszłym pracownikom różnych służb żeglugi powietrznej - TWR, ACC, APP, OAT czy FIS. Widoczna na zdjęciu Beczka to tylko jedno z kilku stanowisk, na których prowadzone są szkolenia służby TWR.

OSPA dysponuje również symulatorem opartym na faktycznym systemie operacyjnym PEGASUS_21, przeznaczonym w dużej mierze do szkolenia stanowiskowego oraz testowania rozwijanych i implementowanych rozwiązań.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus