Przejdź do treści

PAŻP: O rekrutacji i szkoleniu przyszłych kontrolerów

Dzięki publikacjom w poprzednich tygodniach mogliście poznać strukturę i zadania stojące przed służbami kontroli ruchu lotniczego. Rozwijając ten wątek, dzisiejszy i następny odcinek poświęcone będą rekrutacji i szkoleniu przyszłych kontrolerów. Dowiecie się też, dzięki którym komórkom PAŻP do pracy w służbach kontroli ruchu lotniczego trafiają ostatecznie tylko najlepsi z najlepszych.

Za rekrutację i szkolenie kontrolerów pracujących w FIR Warszawa w całości odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Pamiętajcie, że za prawidłowym przebiegiem tych procesów stoją wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się wnikliwą selekcją kandydatów już na etapie rekrutacji, a także doświadczeni wykładowcy, instruktorzy i pseudopiloci podczas samego szkolenia. Bez ich wiedzy, profesjonalizmu i zaangażowania odpowiednie wyselekcjonowanie i przygotowanie przyszłych kontrolerów do pracy nie byłoby możliwe. Spójrzmy więc, jak proces ten wygląda od kuchni.

Na początek trochę teorii odnośnie samej rekrutacji. Aplikować może każdy, kto ukończył 18 lat, posiada wykształcenie średnie lub wyższe i zna biegle język polski oraz język angielski w stopniu zaawansowanym. Istotnym czynnikiem jest też dobry stan zdrowia, gdyż zakwalifikowani już kandydaci są kierowani na badania lotniczo-lekarskie 3. klasy, zgodne z przepisami UE. Warto się zapoznać z ich wymogami zanim podejmie się decyzję o złożeniu zgłoszenia. Pożądane cechy i predyspozycje kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego to wyobraźnia przestrzenna, wysoka odporność na stres oraz umiejętność działania i podejmowania decyzji pod presją czasu. Wskazana jest też determinacja do nauki i nastawienie na realizację zamierzonego celu. Najbliższy nabór ruszy w kwietniu bieżącego roku. Obserwujcie PAŻP bacznie, by go nie przegapić!

Proces rekrutacyjny jest wieloetapowy, a zaczyna się od zgłoszenia swojej kandydatury. Robi się to poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie www.pansa.pl. Po przeanalizowaniu zgłoszeń wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w testach predyspozycyjnych, mających wstępnie ocenić ich przydatność do pracy w charakterze kontrolera ruchu lotniczego. Pamiętajcie, że zawód ten jest niezwykle wymagający i odpowiedzialny, toteż osoby prowadzące rekrutację i weryfikację kandydatów dokładają wszelkich starań, by dobrać najbardziej obiecujących kandydatów. Ci, którzy pomyślnie przejdą testy predyspozycyjne, trafią do kolejnego etapu rekrutacji. Dostaną zaproszenie na sesję Assessment Center, podczas której zostaną ocenione ich kompetencje, oraz na rozmowę kwalifikacyjną, a następnie zostaną skierowani na badania lekarskie.

Tam, gdzie kończy się część związana z naborem nowych kursantów, zaczyna się praca personelu ośrodka szkolenia. Cykl przygotowawczy kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego można podzielić na trzy główne fazy: teoretyczną w sali wykładowej, praktyczną na symulatorze służb kontroli ruchu lotniczego oraz praktyczną na sali operacyjnej. Kursanci podczas całego procesu są weryfikowani i oceniani zarówno pod względem postępów w nauce jak i późniejszej umiejętności jej wykorzystania podczas szkolenia praktycznego. A nauki tej jest bardzo dużo! Musi ona zostać zebrana, usystematyzowana i umiejętnie przekazana, by do pracy w służbach ATC trafiły odpowiednio wykwalifikowane osoby. Organizacyjni pracownicy ośrodka szkolenia, instruktorzy i wykładowcy przekazujący wiedzę teoretyczną i praktyczną, pseudopiloci gwarantujący jak najbardziej realistyczny przebieg programów treningowych czy pracownicy obsługi technicznej odpowiedzialni za wprowadzanie danych do systemu i funkcjonowanie symulatorów – wszystkie te osoby mają nieoceniony wkład w proces przygotowania przyszłego kontrolera ruchu lotniczego do samodzielnej pracy.

Standardowo, ciekawostka: szkolenie kandydatów na kontrolerów służb ruchu lotniczego odbywa się w Warszawie, w kompleksie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ulicy Wieżowej. Jest to obecnie jedyna lokalizacja, w której PAŻP kształci przyszłych kontrolerów. Pierwszy Ośrodek Szkolenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego powstał jednak w Rzeszowie w latach 60. ubiegłego wieku i przez wiele lat funkcjonował samodzielnie. Dopiero z czasem zaczęto wykorzystywać w tym celu także warszawskie budynki, przy czym w każdym z tych miast kursanci zdobywali inne uprawnienia. Obydwie placówki działały równolegle do roku 1987, kiedy to pełne szkolenie kontrolerów przejęła lokalizacja warszawska.

A już za tydzień dowiecie się więcej odnośnie tego, co czeka kandydatów na kontrolerów podczas wspomnianych trzech etapów szkolenia. Przekonacie się, jaką wiedzę teoretyczną muszą przyswoić kursanci oraz jak wygląda praktyczny trening na symulatorach kontroli ruchu lotniczego, podczas którego profesjonalni pseudopiloci symulują codzienne jak i nietypowe sytuacje ruchowe. Zapraszamy!


Przeczytaj również:
Poznaj PAŻP: Kontrolerzy ACC
Poznaj PAŻP: Kontrolerzy APP
Poznaj PAŻP: Służba kontroli lotniska (TWR)
Poznaj PAŻP: O służbach kontroli ruchu lotniczego

FacebookTwitterWykop

Nasze strony