PAŻP na konferencji LOTNISKO 2010

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
W dniu 16.02.2010 w Warszawie (PKiN) odbyła się konferencja LOTNISKO 2010. W czasie konferencji omawiane były między innymi zagadnienia: zmian Prawa Lotniczego, finansowania rozwoju lotnisk, udziału samorządów w tworzeniu i rozwoju lotnisk, bezpieczeństwa lotnictwa (security).

Jednym z głównych tematów był stan przygotowań do EURO 2012. Przedstawiciele PAŻP zaprezentowali temat „PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009”. W czasie prezentacji omówiono plany dotyczące infrastruktury CNS przygotowywanej na EURO 2012 oraz aktualne informacje na temat ruchu lotniczego w roku 2010 na tle lat poprzednich. Jednym z poruszonych przez Prezesa PAŻP tematów było zagadnienie tworzenia służb A-FIS oraz finansowania służb kontroli ruchu lotniczego a w przyszłości A-FIS na powstających i obecnie funkcjonujących lotniskach.

Na stronie PAŻP dostępna jest Prezentacja PAŻP wygłoszona podczas konferencji.
Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus