PAŻP inwestuje w polskie niebo

Nowy radar w Zabierzowie k. Krakowa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje nowe inwestycje, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Obejmują one m.in. radary w Krakowie i Warszawie oraz urządzenia systemu WAW/ADS-B.
 
21 marca br., w miejscowości Zabierzów k. Krakowa został oddany do użytku zestaw radarowy, który składa się z 2 radarów: pierwotnego i wtórnego. Oba obsługują już tzw. MODE S – czyli najnowocześniejszy tryb przekazywania informacji o statkach powietrznych. Warto podkreślić, iż MODE S zapewnia więcej dokładniejszych danych niż tradycyjne mody A i C.

Inwestycja została zrealizowana kosztem ok. 24 mln złotych i polegała na wymianie urządzeń radarowych oraz rozbiórce i budowie nowej wieży, na której umiejscowiony jest zestaw radarowy (radar pierwotny i radar wtórny). W środku zamontowano urządzenia radarowe firmy INTELCAN.


Radar umożliwia kontrolę ruchu lotniczego, lotniska krakowskiego, katowickiego oraz dostarcza danych do kontroli obszaru. Jak informuje PAŻP, radar pierwotny zwiększył zasięg działania z 60 do 80 mil i jest urządzeniem nowej generacji – całkowicie półprzewodnikowym.


Podobne instalacje obsługujące MODE S, powstały już we Wrocławiu i Poznaniu, a kolejny zestaw niebawem rozpocznie pracę w Warszawie. Stołeczny obiekt, podobny do tego w Krakowie, powstał w miejscu działającego od 23 lat radaru ASR 9 i zostanie oddany do użytku w czerwcu bieżącego roku.


W najbliższych latach zmiany obejmą także lotniska w Szczecinie i Rzeszowie. Radar wtórny z lotniska w Szczecin-Goleniów zastąpi nowy radar w okolicach Szczecinka, zapewniając lepsze pokrycie tego obszaru. W nowej lokalizacji w pobliżu lotniska w Rzeszowie zostanie wybudowany radar, który zastąpi obecnie pracujące urządzenie. Dodatkowo w rejonie południowo-wschodnim powstanie kolejny obiekt radiolokacyjny, który wyeliminuje niebezpieczeństwo ograniczenia kontroli w razie awarii bliźniaczej instalacji.


Na wyposażeniu PAŻP znajdzie się niebawem także mobilny radar wtórny, który ma być wykorzystywany w przypadku dłuższych awarii lub wymiany radarów stacjonarnych.


Dodatkowo, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje projekty multilateralne (WAM). System multilateralny działa na podobnych zasadach, co radary wtórne, jest jednak systemem rozproszonym. Pozycję samolotu oblicza się w oparciu o różnicę czasu odebrania sygnału z kilkunastu odbiorników, zainstalowanych w różnych punktach obszaru. Będzie to dodatkowym zabezpieczeniem ciągłości informacji o sytuacji powietrznej dla kontroli ruchu lotniczego.


Wszystkie zdjęcia przedstawiają nowy radar w Zabierzowie k/Krakowa.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus