PAŻP: FAQ – Najczęściej zadawane pytania – COVID19

Ruch lotniczy nad Polską (fot. flightradar24.com)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Masz pytania dotyczące polskiej przestrzeni powietrznej podczas pandemii COVID19? Odpowiedzi znajdziesz tutaj!

Jeżeli pytania nie ma na liście Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej poniżej można je zadać wysyłając wiadomość e-mail na adres info@pansa.pl.

Czy polska przestrzeń powietrzna jest zamknięta?

Polska przestrzeń powietrzna jest otwarta. O północy z 14 na 15 marca 2020 r., zgodnie z informacją NOTAM wydaną przez ULC, w polskiej przestrzeni powietrznej nastąpiły ograniczenia dotyczące międzynarodowego ruchu lotniczego, a w szczególności ruchu dolatującego i odlatującego z polskich lotnisk. Ponadto, 16 marca 2020 roku, decyzją Premiera RP został także zawieszony wewnątrzkrajowy ruch lotniczy.

Czy ograniczenia lotów obejmują także General Aviation?

Ograniczenia ogłoszone przez Rząd RP nie obowiązują lotnictwa General Aviation jeżeli operacje wykonywane są wewnątrz kraju i są to loty rekreacyjne oraz szkoleniowe.

Czy loty wewnątrz kraju zostały zawieszone?

Tak. Zakaz dotyczy komercyjnych lotów pasażerskich na terenie RP. W szczególnych przypadkach lub wątpliwościach prośba o kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego pod adresem mailowym caapl@ulc.gov.pl. Oficjalny NOTAM:
FROM MARCH 16, 2020 AT 0000LMT (MARCH 15, 2020 AT 2300UTC) TILL MARCH 28, 2020 AT 2359LMT (MARCH 28, 2020 AT 2259UTC) COMMERCIAL FLIGHTS WITH PASSENGERS WITHIN THE REPUBLIC OF POLAND ARE BANNED EXCEPT FOR FLIGHTS CARRIED OUT BY PUBLIC OR STATE INTEREST. END PART 3 OF 3. 16 MAR 16:22 2020 UNTIL 28 MAR 23:59 2020 ESTIMATED. CREATED: 16 MAR 16:45 2020

Kiedy wznowione będą loty?

Obecne ograniczenia zostały wprowadzone na 14 dni do 29 marca br. Jednak informacje o tym czy ograniczenia zostaną zniesione lub podtrzymane podejmie Rząd RP pod koniec drugiego tygodnia ograniczeń.

Czy jest zapewniona ciągłość służb żeglugi powietrznej?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby ruchu lotniczego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Nasz personel operacyjny, a także pracownicy wsparcia technicznego pozostają w ciągłej gotowości. Zarówno CZRL w Warszawie jak i ośrodki terenowe PAŻP funkcjonują na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania operacyjnego.

Dlaczego widzę samoloty nad Polską w aplikacji Flightradar24 skoro jest zakaz lotów?

Zakaz dotyczy w szczególności ruchu dolatującego i odlatującego z polskich lotnisk. Wszystkie loty tranzytowe mogą przelatywać nad terytorium RP bez żadnych ograniczeń.

Do kogo należy kierować pytania czy dana operacja lotnicza będzie zrealizowana?

Wszystkie pytania w tej materii należy kierować do przewoźnika.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus