"Patriotyczna" certyfikacja polskich żołnierzy

Siły Powietrzne

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce grupa polskich żołnierzy ćwicząca wspólnie z Amerykanami została 5 października 2012 roku poddana certyfikacji zgodnie z wymogami dla żołnierzy amerykańskiej baterii przeciwlotniczej „PATRIOT". 

Procedura, której zostali poddani żołnierze pochodzący z różnych jednostek 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, miała dwa kierunki: z jednej strony testowi podlegały osoby wykonujące czynności jako obsługa zestawu, a z drugiej strony żołnierze ćwiczący z Amerykanami podczas wszystkich poprzednich rotacji mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności jako instruktorzy.

Czynności podlegające weryfikacji obejmowały takie elementy jak: wysłanie grupy rekonesansowej w nowe miejsce stacjonowania baterii z zadaniem sprawdzenia i przygotowania terenu na przyjazd baterii, przygotowanie ludzi i sprzętu do przemieszczenia w nowe miejsce zgodnie z procedurami, rzeczywiste przeniesienie oraz rozwinięcie sprzętu i osiągnięcie pełnej gotowości bojowej na nowym stanowisku. Według zasad certyfikacji działania kończą się sukcesem jeśli wszystkie elementy zostaną wykonane prawidłowo, zgodnie z procedurami i normami czasowymi, co jest dowodem na to, że żołnierze baterii są dobrze wyszkoleni i przygotowani do działań bojowych.

Polscy żołnierze zaliczyli sprawdzian dużo lepiej niż ich amerykańscy koledzy, pomimo znacznie krótszego szkolenia. Ćwiczenia były też ważnym wydarzeniem dla naszych żołnierzy pełniących funkcje instruktorów. Doskonale sprawdzili się w roli przygotowujących do certyfikacji i jednocześnie jako kontrolujący przebieg testu. Wysiłek przeciwlotników z 3 WBROP został doceniony zarówno przez dowódcę amerykańskiej baterii, jak i przez dowódcę batalionu, którzy wyrazili podziw dla rezultatów osiągniętych przez polskich żołnierzy w tak krótkim czasie.

Certyfikacji przyglądali się przedstawiciel Szefostwa OPL pułkownik Tomasz Jakusz, Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych SP pułkownik Piotr Jurek oraz 3 Brygady Rakietowej OP major Marek Oliwkowski. Podobnie jak dowódcy amerykańscy byli oni pod wrażeniem poziomu wyszkolenia polskich żołnierzy na obcym zestawie. Wyniki podsumowali stwierdzeniem, że „jeśli potrafią w tak krótkim czasie osiągnąć tak wysokie wyniki na tak zaawansowanym zestawie jak Patriot, to nie ma zestawu na świecie, z którym by sobie nie poradzili."

Kpt Janusz Szczypiór

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus