Oświadczenie ULC w sprawie egzaminów z języka angielskiego

ulc_logo

Na swojej stronie Internetowej Urząd lotnictwa Cywilnego informuje o możliwych zmianach systemu egzaminowania pilotów z języka angielskiego.

"Uprzejmie informujemy, iż umowa zawarta przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z RMIT University na system RELTA, wykorzystywany w Polsce do sprawdzania biegłości językowej pilotów według wymagań ICAO, wygasa z końcem roku 2009.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
Urząd Lotnictwa Cywilnego zobowiązany jest do wyboru, w drodze przetargu, firmy której systeegzaminowania pilotów z języka angielskiego  od nowego roku będzie wykorzystany w naszym kraju.

W związku z powyższym, możliwe jest, że od dnia 01 stycznia 2010 roku nastąpi zmiana systemu egzaminowania pilotów z języka angielskiego, przy zachowaniu zgodności z wymaganiami  ICAO w tym zakresie. "

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

łiiii, nowe rebusy? Bomba!