Przejdź do treści
Źródło artykułu

Oświadczenie Tymczasowe PKBWL dot. kolizji samolotów VULCANAIR P-68 z SAAB-340 A

W dniu 23 marca 2021 r. doszło do kolizji samolotu VULCANAIR P-68 (znaki rejestracyjne SP-FPM) z samolotem SAAB- 340 A (znaki rejestracyjne SP-KPU) na lotnisku w Gdańsku. W wyniku tego zdarzenia oba statki powietrzne zostały znacząco uszkodzone.

W kwietniu 2021 r. PKBWL opublikowała raport wstępny z tego zdarzenia. Więcej TUTAJ.

W dniu 23 marca 2023 r., działając zgodnie z Artykułem 16 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz. U. UE. L. 2010.295.25) jak również stosując się do zasad opisanych w Załączniku nr 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawia Oświadczenie Tymczasowe dotyczące wypadku samolotu o znakach rozpoznawczych SP-FPM, który wydarzył się 23 marca 2021 r. (nr 572/2021).

"Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych niniejszym informuje, że czynności badawcze dotyczące wypadku zostały zakończone oraz powstał Projekt Raportu Końcowego z badania. Aktualnie Projekt Raportu Końcowego jest w trakcie tłumaczenia na język angielski, następnie zostanie wysłany do zainteresowanych podmiotów w celu uzyskania ich uwag w terminie do 60 dni. Po analizie otrzymanych uwag Komisja podejmie decyzję o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu, a następnie opublikuje Raport Końcowy."

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 572/2021

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony