Przejdź do treści
Źródło artykułu

Opłaty za koordynację na lotniskach, eksploatacja śmigłowców – kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne dotyczące opłat za koordynację na trzech lotniskach, eksploatacji śmigłowców.

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 18, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 10/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opłaty za koordynację na Lotnisku Chopina w Warszawie. Opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej w sezonie Lato 2024 wynosi 4,69 zł.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 10/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 19, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 11/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej w sezonie Lato 2024 wynosi 28,45 zł.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 11/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 20, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 12/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej w sezonie Lato 2024 wynosi 6,00 zł.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 12/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 21, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 13/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, części III – „Operacje międzynarodowe – śmigłowce” (wyd. dziewiąte) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), obejmujący zmiany od 1 do 22, przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 13/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony