Opłaty trasowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 1-2.10.2009 r. odbyło się 40-te posiedzenie Grupy Roboczej Komitetu Rozszerzonego do spraw opłat trasowych Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL. Na zaproszenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej spotkanie to odbyło się w Warszawie.

Grupa jest nieformalnym ciałem doradczym ustanowionym przez Komitet w celu analizy różnych kwestii związanych z systemem opłat trasowych oraz inicjatyw podejmowanych poza wielostronnym systemem opłat trasowych EUROCONTROL pod kątem ich możliwego wpływu na ten system opłat.

W spotkaniu wzięło udział blisko 60 ekspertów z państw członkowskich EUROCONTROL (w tym Urzędu Lotnictwa Cywilnego), Centralnego Biura Opłat Trasowych EUROCONTROL oraz użytkowników przestrzeni powietrznej zajmujących się problematyką opłat trasowych.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o kwestiach związanych z funkcjonowaniem systemu opłat trasowych w trans granicznych strefach ich pobierania, subsydiowaniu służb zapewnianych na małych lotniskach oraz problematyką kalkulacji i pobierania opłat w obserwowanej od ubiegłego roku sytuacji spowolnienia gospodarczego na świecie. Omawiano także kierunki przyszłych zmian w dokumencie ICAO Podręcznik Ekonomiki Służb Żeglugi Powietrznej (Doc. 9161) wynikających w szczególności z zaleceń Konferencji ICAO poświęconej kwestiom ekonomiki portów lotniczych i służb żeglugi powietrznej, która miała miejsce w Montrealu w dniach 15-20.09.2008 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus