Przejdź do treści
Źródło artykułu

Olsztyn-Mazury: ograniczenia w dostępności lotniska w związku z inwestycją podniesienia kategorii ILS

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury rozpoczęła inwestycję polegają na dostosowaniu infrastruktury lotniska oraz procedur do wymogów kat. II systemu ILS.

Powyższa inwestycja realizowana będzie w ramach otrzymanego wsparcia z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakończenie całości inwestycji, łącznie z wdrożeniem operacyjnym planowane jest na koniec 2023 roku.

Prace budowlane realizowane będą w godzinach operacyjnego funkcjonowania lotniska, co będzie skutkować czasowymi ograniczeniami w dostępności deklarowanej długości drogi startowej oraz opublikowanych procedur podejścia do lądowania. Informacje na temat zamknięcia drogi startowej dla operacji lotniczych na krótkie okresy czasu, będą publikowane przez Zarządzającego lotniskiem EPSY za pomocą NOTAM.

Z uwagi na godziny pracy służb ruchu lotniczego (patrz AIP EPSY AD 2.3, p. 7 i/lub NOTAM) oraz brak służby automatycznej informacji lotniczej (ATIS), w czasie zamknięcia drogi startowej każdorazowo stosowane będą pomoce wzrokowe stref o ograniczonym użytkowaniu (Rozdział R Specyfikacji Certyfikacyjnych). Oznakowanie zapewnione będzie na każdym końcu drogi startowej, a także wzdłuż drogi startowej.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside lotniska, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej portu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Prace modernizacyjne obejmą m.in. rozbudowę stacji transformatorowej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia nawigacyjnego oraz certyfikację urządzeń.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony