Odpowiedzi na pytania klientów ULC

ULC

Departament Personelu Lotniczego ULC opracował odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez interesantów. Najwięcej pytań dotyczyło wydania lub wymiany licencji oraz egzaminów LKE.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami. Zamieszczono je w następującej zakładce: Personel lotniczy / Często zadawane pytania

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

A takie:
1. Które przepisy wymagają aby pracownicy (konkretne stanowiska) posiadali ważne uprawnienia lotnicze?
2. Czy można wybrać do egzaminu dowolnego egzaminatora z listy ULC, który nie szkolił kandydata?
3. Dlaczego wydanie licencji nie trwa 48 godzin? - bardziej skomplikowane dokumenty są przy rejestracji samolotu, a życie pokazuje że tam to jest możliwe.
4. Czy pilne załatwianie sprawy za dodatkową opłatą jest zgodne z prawem, skoro idą dwa toki spraw i zwykłe (przewlekane) i ekspresowe - to czy można zarabiać na ociężałości i faworyzować bogatych? Czy to jest pralnia co płaci się za ekpress?