Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Nr 4(14)/2020

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W czwartym wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2020 r. można znaleźć artykuł pt. "Wypadki lotnicze w kontekście czynnika ludzkiego" analizujący wpływ czynnika ludzkiego na zdarzenia lotnicze. Jako przyczynę wielu wypadków w lotnictwie uznaje się działanie i zachowanie człowieka. Stąd problematyka związana z czynnikiem ludzkim jest przedmiotem wielu analiz na poziomie interdyscyplinarnym – na przykład psychologii, socjologii, ergonomii, statystyki, medycyny, biologii czy fizjologii. ”Human Factor” ma bowiem kluczowe znaczenie dla prawidłowego wykonania lotu. Badania specjalistów przyniosły wymierne korzyści dla poprawy bezpieczeństwa w naszym sektorze. W niniejszym artykule przedstawiony został ogólny zarys historii human factor, jego definicje oraz klasyfikacja błędów ze względu na ich rodzaj. Wymieniono też najbardziej popularne modele bezpieczeństwa lotów odnoszące się do czynnika ludzkiego, a także propozycje profilaktyki w obszarze bezpieczeństwa lotniczego. Celem jest wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa lotniczego w nawiązaniu do działania człowieka.

W Polsce w ostatnich latach prowadzone są intensywne prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa w obszarze skoków spadochronowych. Przejawem tego jest m.in. liczba powstałych tuneli aerodynamicznych, które umożliwiają ćwiczenie zachowań i sterowania w fazie lotu z zamkniętą czaszą. Autor artykułu "Dziury w systemie bezpieczeństwa bywają groźniejsze niż te w poszyciu…" przedstawia najnowsze technologie, które mogą stanowić interesujące narzędzia pomocnicze w procesie szkolenia skoczków spadochronowych. Pisze o dotychczasowym i nowym podejściu do poprawy stanu bezpieczeństwa w skokach spadochronowych – innowacyjnych rozwiązaniach w procesie szkolenia skoczków spadochronowych.

W ostatnim czasie pojawiły się publikacje na temat możliwości stosowania paliwa samochodowego w silnikach lotniczych. W odniesieniu do stawianych w nich tez powstał materiał pt. "Stosowanie paliwa samochodowego w silnikach lotniczych", którego celem jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat silników tłokowych stosowanych w samolotach (których parametry są inne od tych stosowanych w samochodach) oraz właściwości paliw odpowiednich dla nich. Ponadto przypomniane zostały obowiązujące w tej materii przepisy oraz podstawowe zasady dotyczące przechowywania i dystrybucji paliwa.

W połowie listopada 2020 roku odbyła się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Jest ona jednym z największych wydarzeń organizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Celem Konferencji jest poprawa bezpieczeństwa lotniczego w Polsce w sektorze lotnictwa komercyjnego (CAT) i lotnictwa ogólnego (GA). Podczas tej edycji, oprócz popularnych bieżących zagadnień związanych z bezpieczeństwem, prelegenci omawiali też wpływ pandemii COVID-19 na lotnictwo. O tym więcej w artykule "Podsumowanie Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2020".

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, komentarzy oraz uwag na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Nr 4(14)/2020


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus