Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 3(13)/2020

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W trzecim wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2020 r. można znaleźć artykuł na temat kampanii Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Sprawdź zanim polecisz”, artykuł na temat zagrożeń wynikających ze wznowienia ruchu lotniczego, materiał dotyczący aktualizacji Krajowego Planu Bezpieczeństwa, artykuł o zagrożeniach wynikających z pozostawienia na lotnisku bagażu bez opieki oraz informacje dotyczące wpływu pandemii na pokazy lotnicze w 2020 r.

Uruchomiona na początku sierpnia br. kampania „Sprawdź zanim polecisz” ostrzegająca przed nielegalnymi przewozami lotniczymi, takimi jak loty widokowe, super okazje czy ekstra prezenty, odbiła się szerokim echem i jest komentowana na różnych forach mediów społecznościowych. Odzew środowiska lotniczego jak i postronnych obserwatorów potwierdza słuszność podjęcia tego tematu.

Błąd ludzki stanowi istotną przyczynę zdarzeń lotniczych. Po (tymczasowym) wygaszeniu pandemii COVID-19 może dochodzić do swojego rodzaju „odczulenia się” ludzi na zagrożenia, a z kolei nagły powrót do stresogennych warunków pracy, związanych ze świadomością dużej odpowiedzialności, zmniejsza stan bezpieczeństwa na płycie lotniska. Celem artykułu jest szersze przedstawienie tych problemów i wyzwań, z którymi będziemy się mierzyć prawdopodobnie nie tylko teraz, ale także w przyszłości.

Załącznikiem do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym jest Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2020 – 2023. Dokument ten wskazuje obszary zagrożeń występujące w lotnictwie cywilnym wraz z określonymi działaniami niezbędnymi do wdrożenia, zarówno przez podmioty lotnicze jak i nadzór państwowy. Implementacja tych działań ma na celu skuteczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia wskazanych zagrożeń oraz utrzymanie ich na akceptowalnym poziomie.

Problem bagażu pozostawionego bez nadzoru na terenie lotniska to powód częstych ewakuacji i opóźnień operacji lotniczych (co może wiązać się ze stratami). Jest wiele czynników, które powodują to, że nadal dochodzi do sytuacji kiedy walizka zostaje pozostawiona sama bez właściciela. Artykuł ma na celu wskazanie działań jakie należy podjąć aby do takich sytuacji nie dochodziło oraz co zrobić gdy będziemy świadkami takiego zdarzenia.

Obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu COVID-19 dotknęły wszystkie sektory gospodarki. Niewątpliwie to lotnictwo płaci jedną z najwyższych cen. Oprócz odwołanych lotów, zamkniętych lotnisk, czy redukcji etatów widoczne są również zmiany w sferze pokazów lotniczych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, komentarzy oraz uwag na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Nr 3(13)/2020

Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus