Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 1(11)/2020

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Początek roku to zawsze odpowiedni czas na podsumowanie roku minionego w zakresie  stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

W pierwszym wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2020 r. można znaleźć wstępne podsumowanie stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym za 2019 roku, statystyki dotyczące liczby operacji lotniczych i przewiezionych pasażerów; liczby zdarzeń lotniczych; dynamiki zmian przewozów i dynamiki wzrostu liczby zgłoszonych zdarzeń lotniczych,

Jest też artykuł dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem w zadeklarowanych organizacjach  szkolenia DTO (Declared Training Organization), DTO pojawiły się w przepisach UE w 2018 roku jako odpowiedź na potrzebę liberalizacji prawa i ułatwienia działalności w obszarze szkolenia lotniczego do licencji niezawodowych.

W pierwszym tegorocznym Biuletynie znajdziemy również podsumowanie sezonu pokazów lotniczych w 2019 roku.

Są także informacje dotyczące praktycznych aspektów korzystania z „Narzędzia oceny systemu zarządzania” EASA, które może być wykorzystywane przez organizacje w celu oceny sku-teczności własnego Sytemu Zarządzania jako całości lub tylko Sytemu Zarządzania Bez-pieczeństwem (SMS), dzięki czemu możliwe jest ich ciągłe doskonalenie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, komentarzy oraz uwag na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 1(11)/2020


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus