Przejdź do treści
Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Nr 3(23)/2023 (fot. ULC)
Źródło artykułu

Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W trzecim wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2023 r. można znaleźć: Materiał podsumowujący pokazy lotnicze w 2023 roku; Artykuł z podstawowymi informacjami na temat bazy ECCARS2; Wybrane zagadnienia dotyczące standaryzacji ICAO i EASA; Materiał doradczy na temat monitorowania poziomu bezpieczeństwa oraz wydajności w organizacji.

Sezon pokazów lotniczych w Polsce już za nami. Widoczny jest stopniowy wzrost liczby pokazów po przerwie spowodowanej pandemią. W artykule autorka przedstawia statystykę rozpatrywanych przez Urząd wniosków oraz zrealizowanych imprez, a także podsumowuje tegoroczny sezon pokazów lotniczych.

Od 1 lutego 2023 r. zgłaszanie zdarzeń lotniczych możliwe jest za pośrednictwem portalu ECCAIRS 2.0. W materiale autor przedstawił informacje na temat systemu ECCAIRS, raportowania zdarzeń poprzez ten portal, a także stopniowego porządkowania systemu. Artykuł ten jest początkiem cyklu materiałów na temat ECCAIRS 2.0.

Standaryzacja ICAO oraz EASA to działania podejmowane w kierunku wyrównania poziomu dojrzałości krajowych systemów nadzoru nad lotnictwem cywilnym w skali świata i Europy. W materiale autorka przybliżyła ten temat oraz sposoby realizacji zadań nałożonych na ULC przez ICAO i EASA.

Monitorowanie działalności organizacji, w tym poziomu bezpieczeństwa operacji, za pomocą wskaźników, daje możliwość podejmowania decyzji opartych na danych (Data Driven Decisions), co przekłada się na efektywniejszą działalność oraz wyższy poziom bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego portfolio wskaźników jest tutaj kluczowy. Autorka materiału doradza w formie prostych kroków jak ustanowić i efektywnie wykorzystać wskaźniki.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do zgłaszania propozycji tematów oraz chęci przygotowania własnego artykułu związanego z bezpieczeństwem lotniczym – najciekawsze z nich ULC z wielką chęcią opublikuje na łamach kolejnych wydań Biuletynu. ULC zachęca także do dzielenia się swoimi uwagami do opublikowanych materiałów – na komentarze Urząd czeka pod adresem: biuletyn@ulc.gov.pl. Na ten sam adres można również zgłaszać chęć otrzymywania Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym w wersji elektronicznej.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 3(23)/2023

Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony