Przejdź do treści
Biuletyn bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nr 2 2022
Źródło artykułu

Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W drugim wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2022 r. można znaleźć m.in.:

  • SMS w CAMO
  • Bezpieczeństwo w obszarze skoków spadochronowych
  • Nowelizacja przepisów dotyczących pokazów lotniczych
  • Powrót do normalnych operacji w świetle statystyk bezpieczeństwa (i nowego Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2022-2025)

W związku z wprowadzeniem obowiązku wdrożenia do marca 2022 r. systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych posiadających certyfikaty zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (Part CAMO), każda taka organizacja musi dokonać skutecznej implementacji i zintegrować z nim swoje pozostałe systemy. W artykule autor po krótce przedstawił w jaki sposób dokonać implementacji, a także opisał identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka w CAMO.

Utrzymujący się nadal dość wysoki poziom wypadkowości w obszarze skoków spadochronowych powoduje, że temat ten wymaga ciągłego monitorowania. W związku z tym, Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał w maju br, materiał doradczy dla organizatorów skoków spadochronowych. Materiał powstał we współpracy z ekspertami reprezentującymi podmioty lotnicze zajmujące się realizacją skoków spadochronowych.

Aktualizacja Krajowego Panu Bezpieczeństwa realizowana jest co roku, stąd szósta edycja tego dokumentu opartego na koncepcji zarządzania ryzykiem, a więc identyfikacji zagrożeń, ich oceny oraz działań mitygujących. dokument zawiera uaktualnienie statusu określonych zadań i uzupełnienie danych za rok 2021. Szczegóły dotyczące istotnych kwestii w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym zawarte są w samym dokumencie, natomiast w tym artykule skupiono się na trendach bezpieczeństwa w CAT w związku z próbami powrotu do normalnym operacji.

Do pobrania:

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony