Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 2(8)/2019

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Drugie w tym roku wydanie Biuletynu poświęcone jest między innymi kontroli jakości paliw lotniczych, obecnym stanie prawnym, a także podejściu naszych podmiotów lotniczych do tego zagadnienia. Artykuł opublikowany w tym numerze Biuletynu inauguruje prace Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie usystematyzowania tego obszaru.

W Biuletynie Bezpieczeństwa ULC można znaleźć również informacje na temat warsztatów USSR (Upset, Stall and Spin Recovery), podczas których będzie można zapoznać się zarówno z podejściem teoretycznym, jak i praktycznym do tego zagadnienia.

Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem jest szkolenie pracowników służby naziemnej. W Biuletynie znalazł się artykuł o innowacyjnym podejściu do tej praktyki – nowe technologie pozwalające na prowadzenie takich szkoleń na symulatorach, co zdecydowanie zwiększa ich dostępność i efektywność.

Wszyscy, którzy śledzą artykuły oraz wskaźniki bezpieczeństwa w lotnictwie, wiedzą jak istotne jest raportowanie zgłoszeń. W tym wydaniu Biuletynu można zgłębić swoją wiedzę o Systemie dobrowolnego zgłaszania zdarzeń.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania komentarzy i ważnych tematów na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 2(8)/2019


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus