Przejdź do treści

Nowy Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

15 maja br. w Powidzu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Generał brygady pilot Wojciech Pikuła przekazał dowodzenie pułkownikowi pilotowi Grzegorzowi Kołodziejczykowi.

Na lotnisku w Powidzu odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3SLTr), który jest symbolem przekazania zwierzchnictwa nad jednostką wojskową. Uroczystego przekazania dokonał ustępujący ze stanowiska gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła na ręce obejmującego obowiązki dowódcy 3SLTr płk. pil. Grzegorza Kołodziejczyka.

Uroczystość odbyła się w obecności gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka Inspektora Sił Powietrznych. W ceremonii uczestniczyli także dowódcy jednostek wchodzących w skład 3SLTr wraz z delegacjami, dowódcy, szefowie, komendanci i przedstawiciele jednostek oraz instytucji wojskowych, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas apelu obecni byli również, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz Seniorzy Lotnictwa i kapelani wojskowi. Podczas apelu obecni byli również żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej.

W przemówieniu okolicznościowym gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak podziękował gen. bryg. Pikule za służbę na stanowisku dowódcy Skrzydła oraz życzył powodzenia na nowym, wyższym stanowisku. Jednocześnie pogratulował nowemu dowódcy: płk. pil. Grzegorzowi Kołodziejczykowi. Gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła, stojąc ostatni raz jako dowódca Skrzydła, podziękował przełożonym za wsparcie, a podwładnym za współpracę oraz zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wręczył wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Skrzydła.

Obejmujący obowiązki płk Kołodziejczyk stwierdził, że powierzenie mu obowiązków dowódcy Skrzydła to dla niego honor i zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność. Pogratulował swojemu poprzednikowi oraz wyraził podziękowanie: „Poprzednim dowódcom 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, a w szczególności gen. bryg. pil. Wojciechowi Pikule pragnę podziękować za dotychczasowe osiągnięcia oraz wytyczenie kierunków działań”.

Wojskową asystę honorową podczas uroczystego apelu stanowiła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, kompania honorowa wystawiona przez 33 Bazę Lotnictwa Transportowego oraz poczty sztandarowe podległych jednostek wojskowych. W uroczystości uczestniczyły pododdziały Dowództwa 3SLTr, 33BLTr i Powietrznej Jednostki Operacji Specjalnych.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony