Przejdź do treści
Zarząd Aeroklubu Krakowskiego kadencji 2024-2027 (fot. Aeroklub Krakowski)
Źródło artykułu

Nowe władze Aeroklubu Krakowskiego na lata 2024-2027

W sobotę (13 kwietnia) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Aeroklubu Krakowskiego, w trakcie którego wybrano nowy Zarząd na lata 2024-2027 oraz przedłużono kadencję Komisji Rewizyjnej.

Prezesem został wybrany Adrian Król, który zastąpił na tym stanowisku Roberta Zarańskiego. Powołano również do Zarządu:
– Wiceprezesa: Rafała Głąba,
– Skarbnika: Jakuba Pałacha,
– Sekretarza: Michała Nowaka,
– Członka Zarządu: Mateusza Różańskiego.
(na zdjęciu powyżej)

Walne Zebranie zdecydowało o przedłużeniu kadencji Komisji Rewizyjnej AK o rok. W skład Komisji Rewizyjnej został powołany dodatkowo Robert Zarański. Skład Komisji Rewizyjnej prezentuje się następująco: 
– Przewodniczący: Paweł Bahyrycz,
– Członkowie: Szczepan Ostasz, Krystian Kula, Tomasz Orzechowski, Robert Zarański.

Zarząd Aeroklubu Krakowskiego kadencji 2021-2024 (fot. Aeroklub Krakowski)

Zarząd Aeroklubu Krakowskiego kadencji 2021-2024 (fot. Aeroklub Krakowski)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony