Nowe przepisy OPS

podpis

W dniu 25/10/2012 Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. (Dziennik Urzędowy UE L 296 z 25 października 2012).

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące operacji zarobkowego transportu lotniczego przy użyciu samolotów i śmigłowców, w tym dotyczące inspekcji na płycie statków powietrznych operatorów znajdujących się pod nadzorem w zakresie bezpieczeństwa sprawowanym przez inne państwo, kiedy znajdują się one na lotniskach położonych na terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu.

Rozporządzenie ustanawia również szczegółowe przepisy dotyczące warunków wydawania, utrzymywania, zmieniania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikatów operatorów statków powietrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 216/2008, i które wykorzystywane są do operacji zarobkowego transportu lotniczego, uprawnień i obowiązków posiadaczy certyfikatów oraz warunków, w których przeprowadzanie operacji lotniczych może być zabronione, ograniczone lub uzależnione od spełnienia pewnych warunków w interesie bezpieczeństwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie 3-go dnia po opublikowaniu.

Rozporządzenie zawiera 5 załączników:

Załącznik I – Definicje terminów używanych w załącznikach II-V
Załącznik II – Wymagania urzędowe dotyczące operacji lotniczych (Part-ARO)
Załącznik III – Wymagania organizacyjne dla operacji lotniczych (Part-ORO)
Załącznik IV – Operacje zarobkowego transportu lotniczego (Part-CAT)
Załącznik V – Szczególne zatwierdzenia (Part-SPA)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 296
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Czy ta publikacja wyjaśnia czarno na białym różnice pomiędzy szkoleniem lotniczym, a CAT? Bo niektóre urzędy mają z tym wrodzony problem.