Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nowe porozumienie na rzecz certyfikacji personelu badań nieniszczących w lotnictwie

W poniedziałek (3 czerwca br.) w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało podpisane Porozumienie pomiędzy gen. bryg. pil. Robertem Cierniakiem Szefem Władzy Lotniczej, Adamem Ogrodnikiem wiceprezesem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Julianem Rotterem p.o. prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o współdziałaniu w zakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w lotnictwie.

Badania nieniszczące oparte są na różnych zjawiskach fizycznych stosowane w celu wykrywania wad, zmian struktury, parametrów wytrzymałościowych lub do oceny stanu technicznego części, zespołów, konstrukcji itp. bez ingerowania w cechy użytkowe obiektu.

Dokument określa zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Certyfikacji Badań Nieniszczących oraz uznanie przez Prezesa ULC oraz Szefa WLW Krajowej Komisji do Spraw Badań Nieniszczących w Lotnictwie w rozumieniu pkt. 3.22 Polskiej Normy nr PN-EN 4179.

Podpisane w poniedziałek porozumienie zastąpi dotychczasowe, które funkcjonowało od 2013 r. Do porozumienia dołączyła Władza Lotnictwa Wojskowego.

Zakres nowego porozumienia jest wynikiem zebranego doświadczenia i wieloletniej współpracy pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w lotnictwie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony