Nowe możliwości zakładów lotniczych z Dęblina

Wyrzutnia rakiet Patriot (fot. US Department of DefenseTech / Sgt. Brian Kimball)

W ramach umowy offsetowej, dotyczącej programu „Wisła”, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 rozbudowują swoje zaplecze produkcyjno-badawcze. Dębliński oddział WZL1 będzie nie tylko produkował na licencji Lockheeda Martina elementy rakiet PAC-3 MSE, ale także poszerzy swoje dotychczasowe kompetencje w zakresie produkcji struktur kompozytowych.

W połowie roku na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. ma zakończyć się budowa nowej hali produkcyjnej. W obiekcie o wielkości 3 tysięcy metrów kwadratowych będą wytwarzane elementy kompozytowe do pocisków przeciwrakietowych PAC-3 MSE.

Inwestycja to efekt umowy offsetowej zawartej pomiędzy Polską a firmą Lockheed Martin, związanej z pozyskaniem przez Siły Zbrojne RP systemu przeciwrakietowego Patriot. Ponieważ Lockheed Martin dostarczy polskiej armii ponad dwieście pocisków PAC-3 MSE do systemu Patriot, w zamian – w ramach umów kompensacyjnych – zobowiązał się przekazać licencję do produkcji ich kompozytowych komponentów WZL nr 1.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że nowa hala będzie częścią oddanego do użytku w 2019 roku Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych i pozwoli znacząco zwiększyć także inne możliwości produkcyjne firmy. – Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych uzupełnione o kompetencje dostarczone w ramach programu ,,Wisła”, będzie wytwarzać struktury kompozytowe, które są w większości powszechnie stosowanych technologii: prepregowej, laminowania ręcznego, infuzji, utwardzania w piecu grzewczym, utwardzania za pomocą elastycznego koca grzewczego – wymienia Marcin Nocuń, prezes zarządu i dyrektor naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.


Hala produkcyjna (fot. WZL Dęblin)

Oznacza to, że WZL nr 1 będą mogły produkować zaawansowane podzespoły kompozytowe do nowoczesnych samolotów i śmigłowców, w tym m.in. winglety, łopaty wirnika nośnego, łopaty śmigła ogonowego, panele poszycia kadłuba, elementy skrzydła oraz stateczniki poziome i pionowe.

Rozbudowa Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych to nie koniec inwestycji w dęblińskim oddziale WZL nr 1. Powstaje tu także Centrum Badawczo-Rozwojowe, czyli obiekt o kubaturze 13,5 tys. mkw, który będzie składać się z Centrum Badań Nieniszczących, Centrum Konferencyjnego oraz Hali Testów.

Krzysztof Wilewski

Źródło: polska-zbrojna.pl
comments powered by Disqus