Nominacje do nagród Transport Awards podczas szczytu ITF

Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Lipsku w dniach 23-25 maja 2018 roku odbędzie się Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF), podczas którego planowany jest Szczyt Ministrów Transportu. Tematem tegorocznego Szczytu Ministrów ITF będzie: “Transport Safety and Security” (Bezpieczeństwo i ochrona transportu).

Podczas Forum uhonorowane nagrodami zostaną wyjątkowe inicjatywy w sektorze transportu. Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem ciekawych przedsięwzięć ULC zachęca do zapoznania się z następującymi kategoriami nagród:

•    PROMISING TRANSPORT INNOVATION AWARD
Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia związane z istotną inicjatywą mającą na celu poprawę bezpieczeństwa i/lub ochrony w przepływie osób i/lub towarów w ramach jednego lub więcej rodzajów transportu. Ma ona zachęcać do ciągłego rozwoju i innowacji; w związku z tym inicjatywa musi działać przez co najmniej 2, ale nie dłużej niż 5 lat.
Termin zgłoszeń: 4 lutego 2018 r.

•    TRANSPORT ACHIEVEMENT AWARD
Nagroda zostanie przyznana za innowację, która może znacznie poprawić bezpieczeństwo i/lub ochronę w przemieszczaniu się ludzi i/lub towarów w ramach jednego lub więcej rodzajów transportu.
Za innowację uznawany jest produkt, usługa lub inicjatywa, która przynosi zmiany technologiczne, operacyjne lub organizacyjne, lub kombinację któregokolwiek z nich. Inicjatywa musi albo znajdować się w fazie przed wdrożeniowej (musi uzyskać zatwierdzenie finansowe i/lub prawne dla wdrożenia), albo zostać wdrożona w terminie krótszym niż dwa lata od momentu osiągnięcia zdolności do działania/udostępnienia jej na rynku. Międzynarodowe Forum Transportowe chciałoby szczególnie wyróżnić małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie więcej niż 5 lat.  Termin zgłoszeń: 4 lutego 2018 r.

•    YOUNG RESEARCHER QF THE YEAR AWARD
Nagroda ma na celu podkreślenie znaczenia badań w dziedzinie transportu dla formułowania i wdrażania dobrej polityki transportowej.
Termin zgłoszeń: 18 lutego 2018 r.

Laureaci nagród mają możliwość zaprezentowania swoich projektów międzynarodowej publiczności wysokiego szczebla, w tym ministrom transportu z całego świata i światowym liderom biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, mediów i środowisk akademickich.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń nominacyjnych do nagród Międzynarodowego Forum Transportowego w dniach 23-25 maja 2018 roku w Lipsku można znaleźć pod linkiem: www.2018.itf-oecd.org/awards

***

Międzynarodowe Forum Transportowe stanowi platformę merytorycznego i politycznego dialogu, obejmującego główne globalne kwestie w dziedzinie transportu oraz zajmuje się zarządzaniem systemem wielostronnych zezwoleń na przewozy drogowe (EKMT). Polska została członkiem tej organizacji w 1993 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus