Przejdź do treści
Działania Straży Granicznej na wrocławskim lotnisku (fot. Nadodrzański OSG)

Nocna akcja Straży Granicznej na wrocławskim lotnisku

Pozostawiony na lotnisku we Wrocławiu-Strachowicach bagaż był powodem nocnej ewakuacji terminala przylotów portu lotniczego oraz podjętych działań minersko-pirotechnicznych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W poniedziałek 12 lutego w godzinach nocnych funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach otrzymali informację, o bagażu pozostawionym bez nadzoru w terminalu przylotów wrocławskiego lotniska. We wskazane miejsce wysłano dyżurujących pirotechników, którzy po oględzinach bagażu i wyznaczeniu bezpiecznej strefy oraz po obejrzeniu zapisu z kamer uznali, że bagaż ten może stwarzać zagrożenie.

Zwołany sztab kryzysowy zarządził na czas rozpoznania ewakuację strefy ogólnodostępnej terminala przylotów portu lotniczego. Rozpoznanie minersko-pirotechniczne, które przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej pozwoliło ustalić, że bagaż nie stwarza zagrożenia i zawiera jedynie rzeczy osobiste. Niestety z zawartości bagażu nie udało się ustalić jego właściciela W czynnościach brało udział 8 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 4 pracowników SOL oraz policjanci. Ewakuacja nie spowodowała opóźnień w funkcjonowaniu wrocławskiego portu lotniczego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przestrzegają, że każdorazowe pozostawienie bagażu bez opieki skutkuje uruchomieniem szeregu procedur bezpieczeństwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego. Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł, natomiast zarządzający lotniskiem może dochodzić od osoby odszkodowania związanego z kosztami przeprowadzonej akcji i związanymi z tym utrudnieniami na lotnisku.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony