Narada szkoleniowo - metodyczna i Gala Wyróżnień Żołnierzy SP

Siły Powietrzne

W naradzie udział wzięli: Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Lech Majewski, Szef Sztabu gen. bryg. Jerzy Fryczyński, Szef Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Komendant - Rektor WSOSP gen. bryg. Jan Bogdan Rajchel, szefowie zarządów DSP, dowódcy skrzydeł oraz dowódcy jednostek.

Głównym celem odprawy było podsumowanie stanu realizacji zadań Sił Powietrznych w jednostkach w 2011 roku. Podczas tej narady sformułowano i przedstawiono wnioski i wytyczne do szkolenia i realizacji zadań na rok bieżący celem zwiększenia jego jakości i efektywności. Podczas odprawy gen. broni pil. Lech Majewski podkreślał istotę przestrzegania dokumentów normatywnych i szkoleniowych w procesie realizacji zadań oraz bezpieczeństwa szkolenia.

Rozważano również warianty doposażenia Sił Powietrznych w dodatkowe wersje samolotów M-28 i C-295M z przedstawicielami zakładów lotniczych. Naradę poprzedziło zwiedzanie Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Odprawę zakończyło podsumowanie działalności w Siłach Powietrznych w roku 2011 oraz postawienie zadań szkoleniowych na rok bieżący.

***


Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 19.00 odbyła się Gala Wyróżnień Żołnierzy Sił Powietrznych za 2011 r. Podczas tej uroczystości Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Lech Majewski uhonorował nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami wszystkich tych, którzy w minionym roku osiągnęli bardzo dobre wyniki w szkoleniu, szczególnie wyróżniali się wiedzą, doświadczeniem i wysokim profesjonalizmem w codziennej pracy zawodowej.

Wyróżnienia z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrało 20 laureatów:

Pilot roku 2011: kpt. pil. Robert Turek - dowódca klucza z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie

Wylatał ponad 3000 godzin, posiada pierwsza klasę pilota, jego doskonałe umiejętności są bezcenne zwłaszcza podczas realizacji zadań w strefie działań wojennych w Czadzie, Iraku, Libii, Libanie i Afganistanie. Ma 38 lat, mieszka w Krakowie i na pytanie „czym poza lotnictwem się interesuje", zawsze odpowiada tak samo: LOTNICTWEM.

***

Sztabowiec roku 2011: mjr Leszek Ślimak - szef sekcji operacyjnej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu

W pracy jest profesjonalistą, w domu przykładnym mężem i ojcem. Pod jego kierownictwem sekcja operacyjna 3 Brygady Radiotechnicznej uzyskała wysokie oceny z inspekcji Departamentu Kontroli MON. Czuwa nad bezpiecznym i sprawnym wykonywaniem misji AIR POLICING i szkolenia lotniczego.

Odznaczony Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju" Zapalony sportowiec i wędkarz.

***

Szkoleniowiec roku 2011: mjr Adam Kołakowski - kierownik cyklu sprzętu obrony przeciwlotniczej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie

Jest autorem wielu programów kształcenia specjalistycznego, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących kadrę Sił Powietrznych w ramach profesjonalizacji Sił Zbrojnych. W 2009 roku za swoja działalność naukową został wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Czas wolny umilają mu jego zainteresowania: żeglarstwo, motoryzacja i fotografia.

***


Radiotechnik roku 2011: chor. Jacek Orłowski - technik 180 kompanii radiotechnicznej w Lipowcu

Urządzenia radiolokacyjne nie mają przed nim żadnych tajemnic. Ze swoich obowiązków służbowych wywiązuje się wzorowo, dzięki czemu wybrano go podoficerem kompanii 2011 roku. Pełnił misję w ramach PKW w Iraku, za co otrzymał Gwiazdę Iraku. Pasjonat elektroniki i mechaniki samochodowej. Honorowy dawca krwi.

***

Przeciwlotnik roku 2011: kpt. Paweł Jedynak - szef sekcji szkolenia specjalistycznego 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Warszawie

Od lat zbiera same dobre opinie. Jest na co dzień bardzo sumiennym i pracowitym żołnierzem. Swój profesjonalizm zawodowy pokazał podczas ćwiczenia taktycznego „ORZEŁ - 11" wykazując się doskonałym wykorzystaniem możliwości bojowych zestawu rakietowego NEWA. Ma 33 lata, żonę Annę i syna Wojciecha. Interesuje się elektroniką, motoryzacją, wędkarstwem oraz sportem.

***

Kontroler roku 2011: chor. szt. Zdzisław Feist - starszy asystent kontrolera lotniska w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Doskonale zawiaduje przestrzenią powietrzną. Jako jeden z dwóch pierwszych wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego uzyskał licencję cywilną kontroler - TWR z uprawnieniami instruktora. Kierował ruchem lotniczym podczas czterech edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu i podczas wielu ćwiczeń z udziałem lotnictwa NATO. Funkcję kontrolera ruchu lotniczego pełnił również w Afganistanie, za co otrzymał Gwiazdę Afganistanu. Z zamiłowania majsterkowicz, znakomicie czuje się w kuchni. Lotnictwo i sport są jego życiową pasją. Ma żonę Katarzynę i dwóch synów.

***

Logistyk roku 2011: płk Janusz Filipek - zastępca szefa zarządu planowania logistycznego Dowództwa Sił Powietrznych

Na co dzień jest bardzo sumiennym i bardzo skromnym żołnierzem. Od lat jego pasją stała się logistyka, którą stara się dziś rozwijać na gruncie naukowym w ramach studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej. Poza wojskiem spełnia się jako wytrawny kolekcjoner zegarów przedwojennych, miłośnik historii wojskowości, a także polskiego malarstwa. Żonaty, ma dwie córki.

***

Inżynier roku 2011: kpt. Perzemysław Jaworski - szef eksploatacji w sekcji technicznej pionu logistyki Dowództwa 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Warszawie

Czuwał nad bezpieczeństwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Baracka Obamy podczas jego ubiegłorocznej wizyty w Polsce. Zabezpieczał strzelania bojowe na ćwiczeniach ORZEŁ 11. Uczestniczy w rotacyjnych szkoleniach amerykańskich baterii PATRIOT. Pasjonat elektroniki, motoryzacji i sportu. Wraz z żoną Magdaleną wychowują córkę Maję.

***

Technik roku 2011: st. chor. szt. Jan Kałuża - starszy technik klucza w 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie

Jest świetnym znawcą techniki lotniczej, prawdziwy profesjonalista w obsłudze i eksploatacji samolotów An28/M-28. Szybko i sprawnie lokalizuje i usuwa usterki samolotu, czym przyczynia się do stałego podnoszenia wskaźnika sprawności technicznej samolotów. Ma 55 lat. Razem z żoną Elżbietą wychowują trojkę dzieci: synów Marka i Romana oraz córkę Annę.

***

Łącznościowiec roku 2011: kpt. Jerzy Porębiak - dowódca kompanii łączności w 6 batalionie dowodzenia Sił Powietrznych

Dogłębnie poznał arkana mobilnych podsystemów łączności. Wysoko ceniony fachowiec. Z jego wiedzy i doświadczenia zawodowego czerpią zarówno przełożeni jak i podwładni. Dowodził grupą zabezpieczającą ćwiczenia ORZEŁ - 11 oraz ANAKONDA w 2006 i 2010 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Zdobywca złotej odznaki sprawności fizycznej i brązowej odznaki strzeleckiej. Jest Żonaty, ma 4-letnigo synka.

***

Chemik roku 2011: mjr Robert Przyjemski - szef sekcji wsparcia bojowego 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Wraz z żoną i córką uwielbiają turystykę górską, interesuje się sportem i literaturą Since-Fiction - to poza wojskiem, a w armii jest na co dzień świetnym fachowcem znającym wszelkie tajniki broni masowego rażenia. Swoje umiejętności zaprezentował w wielu ćwiczeniach Systemu Wykrywania Skażeń NATO udowadniając swój zawodowy profesjonalizm.

***

Saper roku 2011: kpt. Grzegorz Schubring - oficer sekcji szkoleniowej w pionie szkolenia 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Warszawie

Służbę rozpoczynał jako artylerzysta. Przeciwlotnikiem został dopiero w 2001 r. Związał się z 3 Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej służąc na stanowiskach dowódcy plutonu , baterii technicznej i oficera sekcji w pionie szkolenia 3 Brygady, gdzie odpowiada za szkolenie inżynieryjno-saperskie. Interesuje się fizyką i literaturą. Ma żonę Agnieszkę i dwie córki.

***

Oficer Wychowawczy roku 2011: mjr Ryszard Mach - szef sekcji wychowawczej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu

Zawsze uśmiechnięty i pogodny. Z entuzjazmem oddaje się na co dzień obowiązkom służbowym. Jeśli pojawia się w jego pracy problem, to szuka nie przyczyny ale sposobu jego rozwiązania. Dzięki temu jego działalność w sferze wychowawczej została oceniona przez Inspekcję SZ jako wzorcowa dla innych jednostek w SP i SZ. Prywatnie mąż Agnieszki i tata 12-letniego Wiktora. Razem dużo wędrują po górskich szlakach całej Polski.

***

Pełnomocnik dowódcy ds. informacji niejawnych roku 2011: kpt. Feliks Przysowa - pełnomocnik komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ds. ochrony informacji niejawnych

Na co dzień stoi na straży tajemnicy państwowej, skutecznie ochraniając obiekty Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Podlegają mu wszelkie komórki odpowiedzialne za ochronę fizyczną obiektów Centrum, z oddziałem wart cywilnych włącznie. Przez kolegów postrzegany jest jako człowiek niezwykle prawy, filantrop, społecznik. Nie waha się stanąć w obronie słabszych. Ceni aktywny wypoczynek, lubi podróże, pasjonat dobrej fotografii. Odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju".

***

Dydaktyk roku 2011: płk nawig. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski - dziekan wydziału lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie geodezji, kartografii, nawigacji satelitarnej. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wydał 6 zwartych wydawnictw, uczestniczył w 7 projektach badawczych, wykonał 11 recenzji projektowych oraz był promotorem kilku prac doktorskich. Jest też uznanym tłumaczem języka rosyjskiego.

***

Podoficer roku 2011: st. chor. Mariusz Konior - specjalista grupy ostrzegania o zagrożeniu powietrznym w Pionie Dowodzenia Bojowego 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

Jako asystent Dyrektora Operacji Powietrznych CAOC-5 zabezpieczał operacje lotnictwa NATO nad Libią. Pełnił misję pokojową ONZ w Syrii, kwalifikacje zdobywał również w Sojuszniczym Dowództwie Operacyjnym w Ramstein. Doskonale zna procedury NATO, biegle włada językiem angielskim. Dzięki wysokim ocenom jakie zdobywa na wszelkiego rodzaju ćwiczeniach cieszy się dużym uznaniem w oczach przełożonych. Wraz z żoną wychowują 2 synów. Uprawia turystykę górską i sporty zimowe, pasjonuje się historią i lotnictwem.

***

Przodujący Pododdział roku 2011: 6 eskadra z 31 BLT w Poznaniu . Wyróżnienie z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrał dowódca 32 BLT płk pil. Krystian Zięć - były dowódca uhonorowanej tego dnia eskadry.

Ten pododdział jest nie tylko chlubą bazy, skrzydła, SP, ale także chlubą całych Sił Zbrojnych RP. Brał udział w wielu pomyślnie zakończonych międzynarodowych misjach. Ponadto były też liczne ćwiczenia krajowe i zagraniczne, spośród których najważniejszym osiągnięciem eskadry było przyczynienie się do uzyskania certyfikacji NATO-FORCEVAL.

***

Przodujący Pododdział roku 2011: dywizjon zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Wyróżnienie z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrał dowódca Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie podpułkownik Mirosław Waszajło.

Zadaniem tego pododdziału jest zabezpieczenie szkolenia specjalistycznego i działalności jednostki, w tym potrzeb w zakresie transportowym, usługowym i magazynowym. Realizuje zadania w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Żołnierze dywizjonu występują w składzie kompanii honorowej i wojskowej asysty honorowej reprezentując swoją jednostkę w uroczystościach na szczeblu centralnym i lokalnym. Uczestniczą również w zawodach sportowych osiągając znaczące sukcesy na rzecz Sił Powietrznych.

***

Przodujący Pododdział roku 2011: 180 kompania radiotechniczna z Lipowca. Wyróżnienie z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrał dowódca kpt. Grzegorz Kobylarz.

Pododdział w minionym roku doskonale zabezpieczał szkolenie jednostek lotniczych, ponadto na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie kompanii podczas ćwiczeń EAGLE TALON, REKIN-11, RENEGADE, SAFE SKIES. Na co dzień kompania na bardzo wysokim poziomie pełni całodobowe dyżury bojowe w systemie ASOC.

***

Nagrodę specjalną „Żołnierz Roku 2011" przyznano mjr Pawłowi Joksowi - kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu

W czerwcu tego roku skończył 40 lat. Jest zdobywcą głównej nagrody w konkursie solistów Wojska Polskiego. Świetnie czuje się za pulpitem dyrygenckim dostarczając wielu muzycznych emocji niejednej widowni tak w kraju jak i za granicą. Zdolny dowódca, utalentowany muzyk, świetny choreograf, doskonały menager a nade wszystko najlepszy kapelmistrz w Siłach Zbrojnych.
 


Wszystkim laureatom Dowódca Sił Powietrznych wręczył honorowe Odznaki Sił Powietrznych, honorowe odznaki tytułu „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej", srebrne sygnety oraz pamiątkowe dyplomy.

Uroczysty charakter gali wyróżnionych podkreśliły występy zespołów „Czasza", „Jedna Chwila" oraz „Czaban Band". Taneczne show z utworami z musicalu „Moulin Rouge" w wykonaniu grupy tanecznej „Atelier" oraz szereg innych niespodzianek to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowano tego dnia z myślą o wyróżnionych. Wszyscy obecni tego dnia na Gali złożyli serdeczne gratulacje laureatom.

Galę zakończył uroczysty Bal Lotników.

Zdjęcia z wręczenia wyróżnień znajdują się na stronie Sił Powietrznych RP
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus

Komentarze

Do: mammamia. Co racja, to racja.

Biorąc pod uwagę, że coś, jakby tych ,,świąt'' w wojsku niedosyt jest wielki, proponuję nadawać analogiczne ,,tytuły honorowe'', ale co kwartał.

Dopiero wtedy sobie uprzytomnimy, jak się w Polsce zdewaluowało hasło: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Pozdrawiam

powinni jeszcze udekorować: kierowcę roku, wartownika roku, kucharza roku, sprzątaczkę roku, mistrza zwrotu w lewo roku, mistrza zwrotu w prawo roku itd