Przejdź do treści
Źródło artykułu

Motolotnie w ewidencji – wymagana aktualizacja danych

W dniu 14 czerwca 2023 roku upływa termin na dokonanie aktualizacji danych w ewidencji statków powietrznych, którą prowadzi Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Wymóg ten dotyczy między innymi motolotni, które zostały wpisane do ewidencji w terminie przed 30 maja 2018 roku, to znaczy przed terminem wejścia w życie tzw. rozporządzenia wyłączającego na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury, Dziennik Ustaw Poz. 1497.

Link z wyjaśnieniami powyższego znajduje się na stronie ULC (LINK)

Procedura urzędowa aktualizacji danych wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami.
Na stronie internetowej ULC jest link do wzoru wniosku określony jako „wzór zgłoszenia o wpisanie urządzenia latającego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych” (LINK)

Trzeba podkreślić, że niedotrzymanie czerwcowego terminu złożenia wniosku o aktualizację danych spowoduje wykreślenie motolotni z ewidencji, a ponowne jej wpisanie tam, będzie wymagać spełnienia procedury formalnej, która jest znacznie bardziej skomplikowana jak dotychczas.

Więcej informacji znajdziecie na Forum Miłośników Lotnictwa.

Na forum otrzymacie też pomoc i wsparcie od kolegów, którzy dokonali już aktualizacji danych swoich motolotni w zakresie przygotowania wniosku oraz załączników (LINK)

Jeśli maksymalna masa startowa Twojej motolotni MTOM > 300 kg i karta potwierdzenia wpisu do ewidencji Twojej motolotni nie zawiera określenia kategorii statku powietrznego, np. K4 Kwalifikowana, K6A Amatorska , K6E Eksperymentalna, to nie zwlekaj i załatw sprawę.

Zespół UL

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony