Przejdź do treści
Modyfikacja sieci punktów i tras VFR w CTR lotniska Bydgoszcz (EPBY)

Modyfikacja sieci punktów i tras VFR w CTR lotniska Bydgoszcz (EPBY)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, iż 22 kwietnia br. modyfikacji ulegnie sieć tras lotów według zasad  lotu z widocznością (VFR) w rejonie lotniska Bydgoszcz (EPBY). Nowy schemat tras VFR przedstawiony jest na rysunku i obejmuje:

Utworzenie punktów VFR:

 • PAPA – skrzyżowanie Pawłówek/Osowa Góra;
 • ROMEO – stacja kolejowa Rynkowo-Wiadukt;
 • LIMA – miasto Łabiszyn;
 • Utworzenie holdingu na nowotworzonym punkcie ROMEO;

Modyfikacja sieci tras VFR:

 • podzielenie trasy OSCAR-NOVEMBER na odcinki OSCAR-PAPA i PAPA-NOVEMBER;
 • podzielenie trasy NOVEMBER-EPBY na odcinki NOVEMBER-ROMEO i ROMEO-EPBY;
 • utworzenie odcinków PAPA-ROMEO i LIMA-SIERRA;
 • Usunięcie punktu CHARLIE z listy punktów EPBY (punkt po przesunięciu i zmianie nazwy zostanie przypisany do EPTO);

Celem zmiany jest poprawa przepływu ruchu VFR w rejonie lotniska EPBY:

 • Utworzenie punktu PAPA uzasadnione jest optymalizacją dolotów do drogi startowej RWY08;
 • Utworzenie punktu ROMEO wraz z holdingiem poprawi efektywność operacji na drodze startowej RWY 26 oraz dodatkowo przesunie lokalizację punktu oczekiwania ok. 3 km bliżej lotniska, co ma istotne znaczenie dla optymalizacji dolotów. Z uwagi na niewielką odległość pomiędzy holdingami na punktach NOVEMBER i ROMEO, nie powinny one być wykorzystywane równocześnie na tych samych wysokościach;
 • Utworzenie punktu LIMA alternatywnego dla KILO i WHISKEY pozwoli na optymalizację dolotów/odlotów w kierunkach południowych;
 • Przesunięcie punktu Charlie pozwoli na redukcję ryzyka związanego z naruszeniem przez załogi statków powietrznych stref EPD33, ATZ EPTO oraz EPIR.


                                 Rys. 1: Planowane modyfikacje sieci tras VFR w rejonie EPBY

Kolejną zmianą, która PAŻP wprowadza w życie 22 kwietnia jest "Modyfikacja granic TMA Poznań, MTMA Powidz, TSA 08, TSA 28 i UTMA Gdańsk"

FacebookTwitterWykop

Nasze strony