Modlin: Stan prac naprawczych na drodze startowej

Port Modlin.jpg

Dzisiaj do Zarządu  Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin wpłynęło oświadczenie generalnego wykonawcy prac  na drodze startowej lotniska, firmy ERBUD S.A.

W oświadczeniu czytamy:  

W dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2013 roku do godzin nocnych będą prowadzone prace naprawcze przy obydwu progach, tj. progu 08 i 26 drogi startowej. Warunkiem wykonania ostatniej fazy napraw jest odpowiedni poziom wilgotności naprawianego podłoża, co jest związane z rodzajem wykorzystywanego materiału i specyfikacją producenta materiału.

W sobotę, tj. 5 stycznia zostaną przeprowadzone finalne kontrole wykonania napraw. W kontroli weźmie udział inspektor nadzoru z ramienia generalnego wykonawcy oraz zewnętrzny ekspert. Komisja kontrolna oceni jakość wykonania napraw zgodnie z decyzją WINB.
 
W przypadku pozytywnej kontroli nawierzchni inwestor otrzyma 6 stycznia oświadczenie inspektora nadzoru z ramienia generalnego wykonawcy informujące o zakończeniu prac z jednoczesnym wnioskiem o wystąpienie do WINB-u o przywrócenie zgody na użytkowanie progów betonowych pasa startowego.


Źródło: Port Lotniczy Warszawa-Modlin
comments powered by Disqus