Ministerstwo Skarbu Państwa zaskoczone dymisją prezesa PLL LOT

Boeing 787 w barwach LOT

– Z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość o rezygnacji Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa PLL LOT w tak ważnym dla spółki momencie, kiedy trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem – mówi Wojciech Chmielewski, podsekretarz stanu w MSP nadzorujący PLL LOT. Jednak były już prezes jest zdania, że to Ministerstwo Skarbu Państwa blokowało pozyskanie inwestora.

Sprzeczne informacje

Jako powód rezygnacji Sebastian Mikosz podaje trwające od kilku miesięcy i przedłużające się negocjacje. Fundusz Indigo Partners chciał zainwestować w LOT i finansować rozwój spółki, jednak MSP zrezygnowało z podpisania listu intencyjnego i tym samym rozpoczęcia negocjacji umowy inwestycyjnej.

Sprzeczne informacje wczoraj, 18 sierpnia podawał Wojciech Chmielewski. – Jeszcze dziś przekonywałem prezesa do złożenia przez spółkę wniosku o podwyższenie kapitału, który otwierałby drogę do pozyskania dla LOT inwestora, przy założeniu uznania tej ścieżki za optymalną – mówi.

Sebastian Mikosz informował, że fundusz mógłby wyłożyć około 70 mln dolarów w ramach transakcji. Jednak resort zdecydował, że w związku ze zbliżającymi się wyborami, decyzja o podpisaniu listu zostanie wstrzymana. Zatem powód wydaje się inny niż podaje to MSP, a prywatyzacją LOT-u zajmie się nowy rząd.

MSP ma dobre intencje, ale dba też o swoje interesy

Ministerstwo Skarbu Państwa zapewnia, że decyzja Sebastiana Mikosza nie zmienia jego planów i dodaje, że będzie prowadziło z inwestorem rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia inwestycyjnego. Podkreśla jednak, że pozyskanie inwestora dla spółki musi się odbyć na zasadach dobrych zarówno dla spółki, jak i Skarbu Państwa, przy zachowaniu wszelkich standardów korporacyjnych niezbędnych przy tak skomplikowanej operacji.

MSP podaje, że specjalnie dla umożliwienia wejścia do spółki inwestora zmieniło ustawę o LOT, jednak pozyskanie inwestora wymaga przygotowania wielu dokumentów jak np. biznesplan i wycena akcji. Zarzuca, że tego spółka jeszcze nie przedstawiła.

Resort chwali byłego prezesa

Przez okres, w którym Sebastian Mikosz obejmował stanowisko prezesa, prowadzony był proces restrukturyzacji spółki oraz były przygotowywane kierunki zmian w spółce do roku 2018. Ministerstwo Skarbu Państwa docenia jego pracę dla PLL LOT i dodaje, że będzie prowadziło z inwestorem rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia inwestycyjnego.

MSP widzi przyszłość spółki w zachowaniu narodowego charakteru PLL LOT. Rozwijanie siatki połączeń w oparciu o hub w Warszawie, w połączeniu z pozyskaniem inwestora strategicznego to plan resortu, który daje mu nadzieje na wzrost wartości PLL LOT.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl
comments powered by Disqus