Mełgiew za lotniskiem

Port Lotniczy Lublin S.A.

Podczas sesji Rady Gminy Mełgiew, 15 V 2009r., podjęta została uchwała, przyjmująca zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniające inwestycję lotniska dla Lubelszczyzny. Na 16 radnych gminy, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Po podętej przez Sejmik Województwa Lubelskiego, 27 IV 2009 r., uchwale w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz zmianie studium uwarunkowań w gminie Wólka, jest to kolejny krok na drodze do uzyskania przez Port Lotniczy Lublin decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę.

Podobne uchwały, jak w gmienie Mełgiew, muszą jeszcze podjąć radni gmin Świdnik i Wólka. Terminy sesji są już ustalane.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus