Przejdź do treści
Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło
Źródło artykułu

Materiały doradcze SM-ICG dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że stronie internetowej ULC w zakładce "Zarządzanie Bezpieczeństwem" – w podzakładce "Materiały Doradcze SM-ICG" – zostały zamieszczone informacje dotyczące materiałów doradczych przygotowanych przez Międzynarodową Grupę Współpracy ds. Zarządzania Bezpieczeństwem (SM-ICG).

Kilka słów o SM-ICG
W lutym 2009 r. ICAO, EASA, FAA Office of Aviation Safety (AVS) i Transport Canada Civil Aviation (TCCA) zorganizowały spotkanie w celu omówienia możliwości współpracy dotyczącej wspólnego opracowywania materiałów doradczych dotyczących Krajowych Programów Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (SSP) i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Członkowie SM-ICG zgodzili się spotykać co pół roku (oprócz regularnych telekonferencji), utworzono też trzy grupy robocze, aby rozpocząć wspólne opracowywanie wytycznych. Inicjatywa ta zaowocowała całą gamą opracowań dostępnych dla każdego m.in. na portalu SKYbrary utworzonym przez EUROCONTROL.

Materiały doradcze SM-ICG są przeznaczone przede wszystkim dla dużych oraz małych organizacji i podmiotów lotniczych, ale mogą być interesujące dla wszystkich zainteresowanych kwestiami Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Ze względu na bogate wieloletnie doświadczenia autorów tych materiałów doradczych ULC zachęca do lektury i wykorzystania wybranych publikacji.

Materiały doradcze SM-ICG na stronie www.ulc.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony