Łódź szuka dla lotniska doradcy prawno-branżowego

Port Lotniczy Łódź (fot. Igor Kuciel)

Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ogłosił przetarg na wybór doradcy prawno-branżowego w procesie pozyskania inwestora dla Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Termin składania zgłoszeń wyznaczono na 3 listopada.

Udział w konsultacjach mogą wziąć uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w opracowaniu oferty inwestycyjnej lub umowy inwestycyjnej dotyczącej zbycia/nabycia udziałów/akcji o wartości powyżej 100 mln złotych, a także posiadający wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu inwestora strategicznego w branży lotniczej lub posiadający wiedzę i doświadczenie w zawieraniu umów o zarzadzanie portem lotniczym oraz w opracowywaniu analiz biznesowych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych i wskazywaniem kierunku ich rozwoju.

Konsultacje zostaną wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej zamawiającego. Potencjalni uczestnicy winni złożyć zgłoszenie wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji potencjalnego uczestnika z załącznikami dokumentującymi spełnienie warunków udziału.

Cały artykuł czytaj na stronie www.rynek-lotniczy.pl

Źródło: rynek-lotniczy.pl
comments powered by Disqus