Lista przewoźników

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zaktualizował listę podmiotów uprawnionych do wykonywania przewozów lotniczych.

Lista zawiera szczegółowy wykaz firm posiadających Certyfikat Przewoźnika Lotniczego oraz, gdy to konieczne, koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego.

Plik z listą przewoźników można pobrać ze strony ULC.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus