Lądowisko w Nowym Targu

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał zgodę w drodze decyzji administracyjnej o wpisaniu nowego lądowiska w Nowym Targu do ewidencji lądowisk prowadzonych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Nowe lądowisko jest lądowiskiem przyszpitalnym, przystosowanym do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej MTOM do 6400 kg. Lądowisko zlokalizowane jest przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Po złożeniu wniosków przez zarządzającego o wpis do ewidencji lądowisk, oraz uzgodnień przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadził inspekcję, w wyniku której stwierdził, że lądowisko przyszpitalne i przedłożona dokumentacja odpowiada wymaganiom określonym przepisami art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze i warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk – Dz. U. Nr 118, poz. 1238.

Stwierdzono, że lądowisko przyszpitalnie i jego dokumentacja odpowiada wymaganiom określonym w polskich i międzynarodowych przepisach prawnych i można w sposób bezpieczny rozpocząć jego eksploatację. 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

:)