Kurs kierowniczej kadry Sił Powietrznych RP

ZLOT 2009 - część praktyczna/ fot. www.sp.mil.pl

W jednej z najbardziej nowoczesnych baz w Europie – 31 Bazaie Lotnictwa Taktycznego, 6 października 2009r od  godziny 9:00 lądowały statki powietrzne z pilotami – elitą polskich Skrzydeł... W poznańskiej Bazie w Krzesinach po raz trzeci z kolei odbył się kurs kierowniczej kadry lotnictwa polskiego Sił Zbrojnych RP - „ZLOT”.

Celem kursu o charakterze szkoleniowym było sprawdzenie poziomu wiedzy specjalistycznej kierowniczej kadry lotnictwa SZRP, ocena jej umiejętności pilotażowych i bojowych, a także wymiana doświadczeń zdobytych przez personel latający SZ RP w kontekście realizacji zadań w kraju i poza jego granicami.

Cały przekrój lotnictwa wojskowego uczestniczył w tym szkoleniu. A na płycie lotniska w Krzesinach wylądowało 27 statków powietrznych. Były to: F-16, MiG-29, Su-22, TS-11, PZL-130, CASA C-295M, An-28, M-28, Jak-40, W-3, Mi-2, Mi-8, Mi-17 z wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym z:

Sił Powietrznych:
36.specjalnego pułku lotnictwa transportowego,

1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (1.SLT):
- 1. eskadry lotnictwa taktycznego
- 7. eskadry lotnictwa taktycznego
- 8. eskadry lotnictwa taktycznego
- 40. eskadry lotnictwa taktycznego
- 41. eskadry lotnictwa taktycznego

2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (2.SLT):
- 3. eskadry lotniczej
- 6. eskadry lotniczej
- 10. eskadry lotnictwa taktycznego

3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3.SLTr):
- 2.eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego
- 3.eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego
- 13.eskadry lotnictwa transportowego
- 14.eskadry lotnictwa transportowego
- 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
- 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
- 3. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego (4.SLSz)
- 1.Ośrodka Szkolenia Lotniczego
- 2.Ośrodka Szkolenia Lotniczego

Marynarki Wojennej:
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
- 28. eskadry lotniczej Marynarki Wojennej
- 29.eskadry lotniczej Marynarki Wojennej
- 30. eskadry lotniczej Marynarki Wojennej

Wojsk Lądowych:
- 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
- 1. dywizjonu lotniczego
- 7. dywizjonu lotniczego
- 49. pułku śmigłowców bojowych
- 56. pułku śmigłowców bojowych

Część praktyczna kursu, tj. misje lotnicze, odbyła się także na terenie m.in. 21 Centralnego Poligonu Lotniczego „Nadarzyce”. Na połączona operację lotniczą COMAO (Composite Air Operation), która angażowała i integrowała 12 samolotów różnych typów i różnego przeznaczenia, składały się misje typu: TACTICAL INTERCEPTION (przechwycenie celu powietrznego), SWEEP (wymiatanie), ESCORT (osłona) i SURFACE ATTACK (atak celu naziemnego).

Kadra dowódcza lotnictwa Sił Zbrojnych RP została poddana egzaminom teoretycznym 6 października w Kiekrzu.

Nastepnego dnia omówiono zagadnienia m.in. optymalizacji szkolenia lotniczego w kraju pilotów samolotów wielozadaniowych F-16 i transportowych C-130 „Herkules” oraz określono potrzeby Sił Powietrznych w zakresie techniki lotniczej w aspekcie wymagań nowoczesnego pola walki. Dyskusje poprzedzały wykłady i wystąpienia.

Zebrano i podsumowano także doświadczenia z wspólnych ćwiczeń na samolotach F-16 w ramach m.in. programu „Tactical Leadership Programme” (program wymiany eskadr „Squadron Exchange”) oraz innych ćwiczeń o charakterze międzynarodowym.

Prestiżową nagrodę - statuetkę "IKARA" wyróżnionym pilotom lotnictwa SZ RP wreczył w Kiekrzu Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzeja Błasik. Kurs zakończono podsumowaniem wynikiów realizacji zadań lotniczych w powietrzu (na poligonie) i egzaminów teoretycznych.

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus