Ku pamięci generała Andrzeja Błasika

fot. mjr Wiesław Świerkowski

W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odsłonięto 10 października 2012 roku tablicę pamiątkową poświęconą śp. gen. pil. Andrzejowi Błasikowi- byłemu Dowódcy Sił Powietrznych oraz byłemu Rektorowi - Komendantowi WSOSP. Generał zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

W uroczystości, która odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, uczestniczyli:
wdowa po generale, Ewa Błasik,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. Infrastruktury minister Beata Oczkowicz;
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska,
zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP - wiceadmirał Waldemar Głuszko;
zastępca Dowódcy Sił Powietrznych - Szef Szkolenia gen. dyw. pil. Sławomir KałuzińskI;
rektor – komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel,
biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek,
prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego ks. biskup prof. dr hab. Jerzy Pańkowski;
ewangelicki dziekan Sił Powietrznych ks. płk. Wiesław Żydel;
dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak;
przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gosiewska.

mjr Wiesław Świerkowski
WSOSP

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie Sił Powietrznych RP

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus