Przejdź do treści
Evionica - aplikacja Best Pilot
Źródło artykułu

Którego instruktora zapamiętałeś najbardziej? Po czym poznać najlepszych?

Rola instruktora w szkoleniu pilota

Każdy pilot doskonale pamięta swoje pierwsze loty oraz instruktora, który wprowadził go do świata awiacji. Z tym instruktorem stawialiśmy nasze pierwsze podniebne kroki i pod jego czujnym okiem poczuliśmy, jak to jest samodzielnie “oderwać się od ziemi”. Jest to osoba, która już zawsze zostanie wśród naszych lotniczych wspomnień. Podczas zdobywania kolejnych uprawnień, mamy szansę poznać co najmniej kliku różnych instruktorów, a każdy z nich wprowadza do szkoleń swoje unikalne metody nauczania. Podczas procesu zdobywania doświadczania lotniczego, instruktor dostarcza nam zestaw rad i wskazówek, ale także historii i anegdot, które później wspominamy i powtarzamy przez lata. Te elementy kształtują nasz własny styl, nawyki i umiejętności.

Jesteśmy ciekawi Waszego zdania, które z kompetencji instruktorskich uważacie za najważniejsze i czy spotkaliście instruktora, którego umiejętności, charakter i sposób prowadzenia szkolenia oraz przekazywania wiedzy uważacie za wzorcowe?

Evionica - aplikacja Best Pilot

Evionica - aplikacja Best Pilot

Czy istnieje definicja “wzorowego instruktora”?

Ciężko jest obiektywnie stwierdzić, jakie cechy jednoznacznie determinują dobrego instruktora. Zwykle nasze odczucia są subiektywne i odnoszą się do naszych indywidualnych potrzeb. Zdarza się jednak, że kogoś wspólnie uznajemy za autorytet, ze względu na jego wyróżniające się lub ponadprzeciętne umiejętności. Jednocześnie branża lotnicza dąży do wypracowania standardów, które w pewnym stopniu usystematyzują zestaw pożądanych cech i kompetencji instruktorskich, mających istotny wpływ na poziom kształcenie przyszłych pilotów.

Niżej przytaczamy schemat kompetencji instruktorskich sformułowanych przez środowisko lotnicze (EASA FCL.920 Instructor competencies and assessment), którymi powinni wykazywać się przyszli instruktorzy podczas szkolenia:

  • właściwe przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • stworzenie atmosfery sprzyjającej przyswajaniu wiedzy
  • przekazywanie wiedzy w sposób jasny i zrozumiały
  • włączenie elementów analizy zagrożeń oraz efektywnego podziału obowiązków wśród członków załogi
  • efektywne zarządzanie czasem podczas szkolenia
  • wspieranie procesu zdobywania wiedzy
  • ocena wykonywanych zadań
  • śledzenie postępów w nauce celem identyfikacji obszarów wymagających poprawy
  • podsumowania sesji szkoleniowej
  • raportowanie rezultatów szkolenia.

Odpowiednie stosowanie powyższego schematu kompetencji i działań przez instruktora może znacznie usprawnić proces szkolenia zarówno dla studenta jak i instruktora.

Evionica - aplikacja Best Pilot

Evionica - aplikacja Best Pilot

Co utrudnia szkolenia lotnicze?

Mając na uwadze powyższy “przepis” na dobrego instruktora, można się zastanawiać, dlaczego nadal zdarzają się przypadki, gdy jakość szkolenia nie jest na najwyższym poziomie? Z jakimi trudnościami borykają się na co dzień instruktorzy?  

Potrafimy zapewne wymienić listę rzeczy, spraw i zjawisk, towarzyszące procesowi szkolenia praktycznego, które nie ułatwiają jego przebiegu, a często wręcz znacznie go komplikują. Nie mamy na wszystko wpływu i musimy mieć na względzie, że może nastąpić nagłe załamanie pogody, które uniemożliwi nam latanie i wymusi zmianę planów. Zdarza się także, że zarezerwowany samolot jest niedostępny z niezależnych przyczyn (np. usterka techniczna). W takiej sytuacji kluczowa jest sprawna komunikacja między, zarządzającym statkiem powietrznym, instruktorem a studentem i wzajemne informowanie się na bieżąco o pojawiających się utrudnieniach. Pomaga to zaoszczędzić czas i wykorzystać go produktywnie, nie tracąc go na dojazd na lotnisko, aby na miejscu dowiedzieć się, że dziś szkolenia nie będzie.

Podczas nauki praktycznej najwięcej radości i satysfakcji przynosi oczywiście latanie i czas spędzony w powietrzu. Jednak to dobre przygotowanie teoretyczne podczas briefingu na ziemi często przesądza o lepszych postępach w praktyce. Niestety w wielu organizacjach lotniczych w naszym kraju instruktorzy dostają wynagrodzenie tylko za godziny spędzone w powietrzu, co ma wpływ na skracanie przez nich czasu spędzanego na ziemi.

Dodatkowo po każdym locie instruktorzy są zobowiązani do dopełnienie szeregu formalności, które często sprowadza się do przepisywania tych samych informacji w wielu różnych dokumentach. Ponadto rozbudowany system biurokracji (szczególnie jeśli organizacja nadal używa dokumentacji papierowej) uniemożliwia szybki dostęp do informacji o studencie, co jest utrapieniem wszystkich zaangażowanych w ten proces. Cały system formalny potrafi być frustrujący i oczywiście zabiera nam cenny czas.  

Warto także wspomnieć, że zdarza się, że uczniowie przychodzą na lot niewystarczająco przygotowani. Może to wynikać z braku poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na naukę, lub z utrudnionego dostępu do odpowiedniej jakości materiałów dydaktycznych. Jeśli wiedza teoretyczna jest niekompletna i student posiada braki, to niestety rzutuje to na jakość treningu i jego efekty.

Evionica - aplikacja Best Pilot

Evionica - aplikacja Best Pilot

Jak technologia może wesprzeć instruktorów?

Wiele słyszymy o przyspieszającej cyfryzacji i jej wpływie na różne sektory gospodarki: publiczny, prywatny, przemysł, logistykę czy transport. Postęp technologiczny nie omija również branży lotniczej. W lotnictwie komunikacyjnym rozwiązania EFB na stałe zagościły w kokpitach większości linii lotniczych. Również w małym lotnictwie pojawiają się nowe rozwiązania, których celem jest wspieranie procesów efektywnego przygotowania oraz wykonywania lotów.

Szkolenie lotnicze, zarówno teoretyczne i praktyczne może być prowadzone z pomocą kursów online oraz aplikacji, które angażują studentów i pomagają szybciej przyswoić wiedzę. Na rynku coraz większą popularność zyskują szkolenia w formule e-learningów.

Zapewniają przede wszystkim elastyczność i dowolność czasu przeznaczanego na naukę, dają możliwość powtarzania materiału szkoleniowego oraz śledzenia postępów. Jest to także znaczna oszczędność czasu i kosztów związanych z nauką stacjonarną, a także eliminacja papieru na rzecz aplikacji i narzędzi online.  

Przykładem tego typu szkoleń są kursy online projektowane przez firmę Evionica, która oferuje pakiet szkoleń do licencji PPL(A), CPL(A) i ATPL(A) oraz wstępne i okresowe szkolenia dla pilotów liniowych, wszystkie w formie e-learningu. Kursy są dostępne na platformie LMS, a zagadnienia są prezentowane na interaktywnych slajdach w postaci realistycznych grafik, animacji i nagrań video, którym towarzyszą opisy tekstowe oraz wyjaśnienia lektora. Z kursów Evionica korzysta obecnie ponad 10 000 użytkowników na świecie. Firma zbiera bardzo pozytywne opinie świadczące o tym, że nowa formuła to trafiona alternatywa dla tradycyjnych szkoleń prowadzonych w salach treningowych.  

Co więcej, w parze z interaktywnymi teoretycznymi kursami online rozwijana jest aplikacja mobilna dedykowana do szkoleń praktycznych. Best Pilot to aplikacja, która ma na celu usprawniać czynności i procesy związane z nauką latania oraz wspomagać pracę zarówno instruktorów, studentów jak i organizacji treningowych. Aplikacja w obecnej formie wspiera cały zestaw pożądanych cech i kompetencji charakteryzujących dobrego instruktora, znacząco usprawniając wykonywaną przez niego pracę, zapewniając oszczędność czasu i kosztów, a równocześnie optymalizując przebieg treningu.

 Evionica - aplikacja Best Pilot

Evionica - aplikacja Best Pilot

Jakie korzyści czerpie instruktor korzystający z aplikacji?  

Pierwsza użyteczność związana jest z planowaniem lekcji i wysyłaniem zaproszenia do studenta, oraz rezerwowaniem dostępnej floty. Dzięki temu w szybki i prosty sposób można umówić się na lot.  

Aby szkolenie było bardziej efektywne, ważne jest przygotowanie ucznia do lotu. Niezwykle pomocna jest funkcjonalność ustandaryzowanych briefingów przedlotowych. Część przygotowania teoretycznego uczeń może wykonać sam – za pomocą aplikacji instruktor udostępnia zakres materiału, który będzie realizowany na najbliższej lekcji. Następnie student może już wcześniej zapoznać się z częścią teoretyczną i przygotować z wyznaczonego materiału. Czas przeznaczany na tradycyjne briefingi na płycie lotniska lub w sali szkoleniowej ulega znacznemu skróceniu, a instruktor może go wykorzystać na dodatkowe zagadnienia oraz na sam lot.  

Co więcej, instruktor również w aplikacji może zapisywać na bieżąco czasy lotów, ilość lądowań, prowadzić notatki dotyczące zadań wykonywanych podczas lotu, oceniać ich wykonanie, śledzić postępy studenta i podsumowywać nabyte umiejętności. W oparciu o te dane w prosty sposób można przeprowadzić briefingu po locie, a następnie wysłać go do ucznia, aby mógł dobrze przygotować się do kolejnego lotu. Dzięki aplikacji instruktor nie musi podejmować dalszych czynności, jak uzupełnianie dodatkowych dokumentów - wszystko dzieje się automatycznie. 

Aplikacja jest także platformą do zbierania informacji i dokumentów dotyczących całego procesu szkolenia przyszłego pilota, jego badań, uprawnień i innych dokumentów, które są przechowywane w jednym miejscu wraz z datą ważności. Dzięki temu zarządzanie procesem formalnym przebiega sprawniej i jest przejrzyste.

Korzystanie z narzędzi, platform online oraz aplikacji ma niewątpliwie wiele zalet w różnych sferach naszego życia. Cyfryzacja znacznie ułatwia i przyspiesza procesy, pomaga zaoszczędzić czas i redukuje zużycie papieru. Nie unikniemy tego trendu, a im szybciej zaadaptujemy się do zmian i zaczniemy korzystać z nowych technologii, tym więcej się nauczymy i na tym zyskamy. Lotnictwo, w tym szkolenia lotnicze mogą diametralnie zyskać na transformacji cyfrowej i jeszcze szybciej się rozwinąć usprawniając swoje usługi.

Przekonaj się jak wygląda nowe podejście do treningu lotniczego teoretycznego i praktycznego i zapisz się na darmowy webinar, który wspólnie poprowadzą pilot oraz specjalista w zakresie rozwiązań cyfrowych dla lotnictwa:


Artykuł sponsorowany

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony