Księga Lotników Polskich...

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawnictwo Adam Marszałek na łamach swojej strony internetowej uruchomił dział "biblioteka", w którym w całości są publikowane dzieła dotad nieopublikowane w żadnej innej formie. Teksty przysyłają do wydawnictwa sami ich twórcy.

Wśród opublikowanych w tym dziale pozycji, znalazła się również "Księga Lotników Polskich. Poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939–1946", autorstwa Huberta Kazimierza Kujawy.

Serdecznie polecamy ją Waszej lekturze!

Wycinek z tekstu "Od Autora":

(…)

Przy weryfikacji niektórych faktów szczególnie pomocnymi okazały się dokumenty uzyskane z Bundesarchiv we Freiburgu (Niemcy). Otrzymane stamtąd informacje pozwoliły na szczegółowe ustalenie zestrzeleń polskich dywizjonów myśliwskich. I tak 308 dm „Krakowski” podczas działań w nocy z 8/9 `kwietnia 1941 r. zestrzelił 5 samolotów niemieckich w obronie Coventry, co nie zostało zapisane na konto Polaków. Jak bowiem wynikało, z rajdu na Coventry nie wróciły do baz cztery Heinkle He-111 i jeden Junkers Ju-88. Te zestrzelenia należy dopisać polskim myśliwcom, ponieważ tej nocy w powietrzu nie działały inne dywizjony poza polskim 308 dm „Krakowskim” Podobnie miała się sprawa wyniku lotu bojowego, wykonanego 11 września 1943 r. przez dwa zespoły samolotów 307 dmn „Lwowskich Puchaczy”. Polscy lotnicy zestrzelili wówczas 12 samolotów niemieckich. Według danych Bundesarchiv - żaden 3 samolot nie wrócił do bazy, podczas gdy Brytyjczycy zaliczyli Polakom tylko 6 zestrzeleń pewnych, dwa prawdopodobne i 4 uszkodzenia.

Materiałami pomocniczymi były również Dzienniki Personalne MSWojsk z lat 1927-35 udostępnione mi przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie oraz Tajne Dzienniki Awansowe z lat 1936-1938 udostępnione w kserokopiach przez Centralne Archiwum Wojskowe, które generalnie dotyczyły absolwentów OSL a następnie SPL w Dęblinie. Ponadto korzystałem z Roczników Oficerskich oraz szeregu innych dokumentów i opracowań dla weryfikacji danych osobowych.

Znacznie trudniejszym zadaniem było sporządzenie kartoteki poległych lotników podczas kampanii wrześniowej 1939 r., pomordowanych przez hitlerowców w okresie okupacji, pomordowanych przez NKWD na Wschodzie, a ponadto ustalenie miejsca wiecznego spoczynku."

(…)

Hubert Kazimierz Kujawa


Czytaj całość:
KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH POLEGŁYCH, ZMARŁYCH I ZAGINIONYCH W LATACH 1939 - 1946 
 

Źródło: Wydawnictwo Adam Marszałek
comments powered by Disqus