Przejdź do treści
Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych, fot. dlapilota
Źródło artykułu

Książka „Badanie wybranych wypadków lotniczych” do kupienia w sklepie dlapilota.pl

Miło nam poinformować, iż w ofercie sklepu dlapilota.pl pojawiła się książka „Badanie wybranych wypadków lotniczych” autorstwa Mariana Sławińskiego.


Publikacja została przygotowana w formie antologii, jako pomoc merytoryczna na poziomie ogólnym dla specjalistów różnych dziedzin lotnictwa cywilnego i studentów kierunków lotniczych. Przedstawiono w niej m.in. podstawy prawne i krótki komentarz do zaistniałych w rzeczywistości, anonimizowanych, wybranych wypadków lotniczych.

W wybranych rozdziałach opisano w sposób ogólny metodykę oraz technikę ich badania. Opracowanie to wykonano z uwzględnieniem przepisów dotyczących badania wypadków lotniczych, standardów zalecanej praktyki i wiedzy specjalistycznej mającej zastosowanie w tej dziedzinie. 

Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych, fot. dlapilota

Książka "Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych"

W treści przedstawiono także wątek dotyczący uzyskania, utrzymania i rozwoju kwalifikacji eksperckich. Wybrane rozdziały zawierają informacje dla osób początkujących w branży lotniczej, przydatne w zrozumieniu przedstawionych przykładów, przyswojeniu terminologii, zrozumieniu warunków oraz identyfikacji specyficznych cech środowiska, w którym one zaistniały.

Jedynym celem przygotowania tego podręcznika-antologii jest przedstawienie zebranego materiału środowisku lotniczemu, w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego przez:

 • wskazanie okoliczności, przyczyn i skutków zaistniałych wybranych zdarzeń;
 • zapobieganie poprzez edukację zaistnieniu podobnych zdarzeń w przyszłości;
 • pobudzanie świadomości na temat wagi bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;
 • upowszechnianie w środowisku lotniczym (także w obszarze szkolenia) informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych, fot. dlapilota

Książka "Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych"

O Autorze

Inż. Marian Sławiński. Inżynier lotniczy, absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – specjalność lotnictwo, specjalizacja silniki lotnicze – 1976 r., Inżynier Europejski (Eur.Ing.) FEANI, Bruksela – 1998 r.

Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych, fot. dlapilota

Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych

Doświadczenie zawodowe:

 • Wieloletni członek zwyczajny Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Badania Bezpieczeństwa Lotniczego – International Society of Air Safety Investigators (ISASI) – Sterling USA – 1996-2020 oraz European Society of Air Safety Investigators (ESASI).
 • Reprezentant PAŻP w Flight Safety Foundation.
 • Krajowy Specjalista ds. Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o specjalności – ratownictwo lotnicze.
 • Biegły sądowy w zakresie lotnictwa, o specjalnościach:
  ¬– ekspertyzy i badania wypadków lotniczych;
  ¬– wyceny statków powietrznych, ich składników oraz urządzeń lotniczych i lotniskowych;
  ¬– systemów zarządzania bezpieczeństwem, planów awaryjnych i zarządzania kryzysowego;
  ¬– oceny pracochłonności, jakości i aspektów bezpieczeństwa prac związanych z budową, naprawą i/lub obsługą techniczną statków powietrznych;
  ¬– usuwania unieruchomionych statków powietrznych – warunków, technologii, zasobów i wyposażenia, oceny pracochłonności, aspektów jakości, i bezpieczeństwa.
 • Wieloletni ekspert Zakładowej i Okręgowej, później Głównej, następnie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 1983-2018.
 • Udział w badaniu, opiniowaniu, przygotowaniu ekspertyz lub jako konsultant procesu opiniowania wypadków i zdarzeń lotniczych w Polsce i za granicą.
Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych, fot. dlapilota

Książka "Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych"

 • Format - A4
 • Ilość stron - 621
 • Oprawa twarda
 • ISBN - 978-83-943280-8-5
Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych, fot. dlapilota

Książka "Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych"

Książkę „Badanie wybranych wypadków lotniczych” można nabyć w sklepie dlapilota.pl (LINK)


Artykuł zawiera lokowanie produktu

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony